Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. I fullmäktige sitter 31 ledamöter som väljs vart fjärde år av knivstaborna i allmänna val.

Om kommunfullmäktige

De förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor av större vikt för kommunen. Det är bland annat skattesatsen, kommunens mål, vissa riktlinjer samt budget och avgifter.

Kommunfullmäktige bestämmer också vilka nämnder som ska finnas och vilka deras ansvarsområden ska vara. Det är kommunfullmäktige som väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och revisionen.

Kommunfullmäktige sammanträder vanligtvis nio gånger per år. Du kan delta på plats i Tilassalen i Knivsta kommunhus eller följa mötet i vår webbsändning, live eller i efterskott. Gå till webbsändningar

Förtroendevalda i kommunfullmäktige

Presidium

Victor Krusell (KNU)

Victor Krusell (KNU)

Lisbeth Rye-Danjelsen (KNU)

Lisbeth Rye Danjelsen (KNU)

Maria Fornemo (V)

Maria Fornemo (V)

  • Victor Krusell (KNU), ordförande
  • Lisbeth Rye-Danjelsen (KNU), 1:e vice ordförande
  • Maria Fornemo (V), 2:e vice ordförande

Alla förtroendevalda i kommunfullmäktige

Se alla ledamöter och ersättare i Knivsta kommunfullmäktige i kommunens förtroendemannaregister Troman publik.

Sammanträden, handlingar och protokoll

Se kallelser för kommande sammanträden samt handlingar och protokoll för genomförda sammanträden i Meetings plus - kommunens digitala tjänst för politiska handlingar. Kallelse läggs upp när mötet närmar sig.

Webbsändningar

Se webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden, live eller i efterskott.

Arkiv, politiska sammanträden

Vill du läsa protokoll från tidigare års sammanträden med kommunfullmäktige (år 2022-2016)? Gå till sidan Arkiv, politiska sammanträden

Om du vill läsa ännu äldre protokoll kontaktar du kommunens diarium, e-post knivsta@knivsta.se, tel 018-34 70 00.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 april 2024