Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. Kommunstyrelsen ansvarar också för att bereda ärenden till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har också uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet samt de kommunala bolagen.

Dessutom ansvarar kommunstyrelsen för vissa särskilda områden, till exempel kultur- och fritidsfrågorna och kommunens arbete med folkhälsa.

Kommunstyrelsen är anställnings- och pensionsmyndighet för all personal i kommunen.

Det är kommunfullmäktige som utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Öppna sammanträden

Kommunfullmäktige har bestämt att kommunstyrelsens sammanträden ska vara öppna för alla att lyssna på. Undantaget är när kommunstyrelsen behandlar ärenden som innehåller sekretess eller som innebär myndighetsutövning. I så fall är sammanträdet slutet när kommunstyrelsen behandlar de punkterna. Det står på kallelsen till sammanträdet om sammanträdet kommer att vara slutet, helt eller delvis.

Kommunstyrelsen har normalt möten inplanerade varje månad under året utom juli och november. Mötena är på måndagar kl 13.00 om inte annat anges och äger rum i Knivsta kommunhus.

Se kommunstyrelsens kommande sammanträden och årets genomförda sammanträden i menyn.

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen har tillsatt två utskott, ett arbetsutskott och ett kultur- och fritidsutskott. Utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen men kan också ges rätt att fatta vissa beslut.

Utskottens sammanträden är inte öppna. Ett protokoll skrivs om utskotten fattar beslut.

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Presidium

Göran Nilsson

Göran Nilsson (M)

1:e vice ordförande, kommunstyrelsen, kommunalråd

Boo Östberg (C)

 2:e vice ordförande kommunstyrelsen samt kommunalråd

Lennart Lundberg (KN.NU)

Hitta rätt i vår information

Sidan Kommande sammanträden

Här listar vi kommande sammanträden. Kallelserna länkas upp ungefär en vecka före mötet.

Sidan Genomförda sammanträden

Här listar vi handlingar och protokoll från de sammanträden som genomförts under året.

Sidan Arkiv, politiska sammanträden

Här listar vi protokoll från tidigare års sammanträden.

Vill du läsa handlingar och protokoll från sammanträden som ägt rum ännu längre tillbaka? Kontakta kommunens diarium, e-post knivsta@knivsta.se, tel 018-34 70 00.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 juni 2022