Eldningsförbud i skog och mark
Nu är det torrt i skog och mark. Eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse råder tills vidare i hela Uppsala län. Läs mer

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. Kommunstyrelsen ansvarar också för att bereda ärenden till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har också uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet samt de kommunala bolagen.

Dessutom ansvarar kommunstyrelsen för vissa särskilda områden, till exempel kultur- och fritidsfrågorna och kommunens arbete med folkhälsa.

Kommunstyrelsen är anställnings- och pensionsmyndighet för all personal i kommunen.

Det är kommunfullmäktige som utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Presidium

  • Matilda Hübinette (KNU), ordförande
  • Mimmi Westerlund (KD), 1:e vice ordförande
  • Thor Övrelid (M), 2:e vice ordförande

Alla förtroendevalda i kommunstyrelsen

Se alla ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i kommunens förtroendemannaregister.

Sammanträden och protokoll

Se kommande sammanträden samt kallelser och protokoll för genomförda sammanträden.

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen har tillsatt två utskott, ett arbetsutskott och ett kultur- och fritidsutskott.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 31 mars 2023