Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Mark och exploatering

Kommunens arbete med mark och exploatering innebär att utveckla och förvalta kommunens mark. Mark- och exploateringenheten ansvarar för försäljning och upplåtelser av mark som ägs av kommunen, samt följer upp exploateringsavtal. Här hittar du information om markanvisningar och exploateringsavtal samt hur man ansöker om markanvisning.

Om markanvisningar

Du som är intressent inom bygg- och fastighetsbranschen kan ansöka om markanvisning på kommunens mark. I samband med en markanvisning upprättas ett så kallat markanvisningsavtal mellan kommunen och byggherren för det aktuella området.

Ett markanvisningsavtal är ett första steg inför en eventuell försäljning av kommunal mark. Under den tiden som ett markanvisningsavtal löper förbinder sig kommunen att inte förhandla med någon annan intressent om samma mark.

I övrigt innebär ett markanvisningsavtal inga förpliktelser för någon av avtalsparterna.

Så här ansöker du om markanvisning:

Ansökan ska vara skriftlig och ange följande:

  • Den sökandes namn och organisationsnummer
  • Företagets organisation, kompetens, historik och affärsidé
  • Berörd fastighet med beteckning och en kartskiss
  • En kort beskrivning av projektet i text (ändamål, volym, upplåtelseform mm) och enkla skisser, ej krav på genomarbetat arkitektmaterial!
  • Sökandens tidigare genomförda referensobjekt.
  • Vid avvikelse från någon eller några delar under ”Utgångspunkter för Knivsta
    kommuns riktlinjer” bör skäl anges.
  • Ansökan kan kompletteras eller revideras efter hand.

Om exploateringsavtal

När det är privatägd mark som ska exploateras kan kommunen och exploatören ingå ett exploateringsavtal. Ett exploateringsavtal är ett avtal som ska säkerställa genomförandet av en detaljplan.

Läs mer

Se kommunens ordlista med olika begrepp inom mark, explotering och planarbete

Vybild över Knivsta
Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 december 2020