Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar om säkerhet och grundläggande kvalitet i vården och betyder skydd mot vårdskada.

Vårdskada

Vårdskada är lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården, som hade kunnat undvikas om lämpliga åtgärder hade kunnat vidtagits.

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år den 1 mars ska vårdgivare ha beskrivit sitt systematiska kvalitetsarbete i en Patientsäkerhetsberättelse. Systematiskt arbete innebär att analysera risker, färbättra verksamheten och följa upp att det vi bestämt utförs och att det verkligen blev ett bättre resultat. Detta ska rutinmässigt göras under året.

Läs den senaste patientsäkerhetsberättelsen Pdf, 526.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Patientsäkerhetsberättelsens innehåll

Innehållet i berättelsen ska beskriva dessa områden;

  • Övergripande mål och strategier framåt
  • Resultat av föregående års arbete
  • Organisation och ansvar
  • Samverkan, inklusive med andra vårdgivare
  • Delaktighet
  • Rapporteringsskyldighet, avvikelser
  • Klagomål och synpunkter
  • Egenkontroller
  • Riskanalys

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Bra att veta om Lex Maria - anmälan om risk för eller inträffad allvarlig vårdskada

År 1936 avled fyra patienter på Maria sjukhus i Stockholm då de injicerats med desinfektionsmedel istället för med bedövningsmedel. Ärendet blev en rättssak som ledde fram till att läkare skulle börja anmäla allvarliga händelser enligt Lex Maria till medicinalstyrelse och polismyndigheten. Detta var en kungörtelse som kom 1937.

Idag är varje vårdgivare skyldig att anmäla enligt Lex Maria när en allvarlig vårdskada riskerat hända eller hänt. Knivsta kommuns socialnämnd har genom medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, anmält en Lex Maria under 2019.

Se IVOs svar om Knivsta kommuns Lex Maria-ärende 2019 Pdf, 82.1 kB.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 7 mars 2022