Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Grundskola

Enligt skollagen gäller skolplikt för alla elever i grundskoleåldern, 6–16 år. Utbildningen i grundskolan ska bidra till elevens personliga utveckling, förbereda eleven för aktiva livsval och lägga grunden till fortsatt lärande. På de här sidorna hittar du samlad information om grundskolan i Knivsta kommun.

Grundskolor i Knivsta kommun

I Knivsta kommun finns det elva grundskolor, nio kommunala och två fristående. Tre av skolorna har högstadium: Adolfbergsskolan, Margarethaskolan och Thunmanskolan.

Se Knivsta kommuns kommunala grundskolor respektive fristående grundskolor

Använd kommunens skolstartstjänst

Varje år lämnar du som vårdnadshavare uppgifter inför det nya läsåret,. Det gör du för att skolan alltid ska ha aktuell information om ditt barn. Nu har du möjlighet att göra det digitalt med Knivsta kommuns Skolstartstjänst.

Första gången du använder skolstartstjänsten lägger du in alla dina uppgifter. Följande år behöver du endast kontrollera, godkänna och uppdatera dem vid behov.

Behöver du ändra eller komplettera ditt ärende hittar du det under Mina sidor Länk till annan webbplats.. Öppna ärendet, komplettera och skicka in på nytt.

Tjänsten används även när du behöver uppdatera information under pågående läsår, exempelvis ändrat telefonnummer eller e-postadress eller annat.

Du behöver ha e-legitimation (Bankid) och en e-postadress för att kunna använda tjänsten. Tjänsten ska inte användas vid skyddad identitet! Vänd dig till skolan för ytterligare information.

Tjänsten innehåller:

  • Anhöriguppgifter
  • Samtycke om publicering av bilder/film
  • IKT-godkännande (Information, kommunikation och teknik)
  • Anmälan om specialkost. Läkarintyg krävs vid överkänslighet och allergi.
Förskola och skola

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 18 augusti 2021