Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Stöd vid missbruk och beroende

Du som har frågor och funderingar runt eget eller anhörig/ väns missbruksproblem eller skadligt bruk kan vända dig till Vuxenenheten. Genom Vuxenenheten kan du få stöd och hjälp att komma ifrån dina missbruksproblem. Vuxenenheten utreder och fattar beslut om vård och behandlingsinsatser för vuxna över 18 år.

För mycket alkohol, droger eller spel om pengar?

Är du orolig för att du befinner dig i riskzonen, eller behöver du stöd och hjälp när det gäller bruk av alkohol, droger/läkemedel eller spel?

Känner du oro för någon anhörigs bruk av alkohol eller liknande, eller handlar din oro om du tror att ditt barn brukar droger?

Om du känner oro för missbruk eller skadligt bruk hos en vuxen kan du göra en anmälan om oro till Vuxenenheten för att vi ska kunna erbjuda personen stöd och hjälp.

På Enheten för Råd och stöd kan du få stöd och behandling för att bli fri från ditt beroende.

Hur får jag hjälp/vård?

Om du behöver råd eller vill ansöka om stöd och behandling är du välkommen att kontakta Vuxenenheten. Du når oss via Kontaktcenter 018 34 70 00. När du ringer kommer du få berätta vad du är i behov av hjälp med.

Vi finns i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, 741 75 Knivsta

Hur går det till?

Om du vill ansöka om hjälp kommer du att få träffa någon av våra socialsekreterare. De flesta insatserna hos socialtjänsten är biståndsbedömda. Det betyder att det görs en utredning där socialsekreteraren ställer frågor om ditt förhållande till alkohol, droger och spel samt om din livssituation i övrigt. Du och din socialsekreterare kommer tillsammans fram till vilket typ av stöd som är bäst för dig.

Vi utreder så skyndsamt som möjligt, dock utan att det går ut över kvalitén på utredningen. Det viktiga är att du som ansöker om hjälp får rätt stöd och behandling.

Vad finns det för hjälp?

På Enheten för Råd och stöd finns olika former av stöd och behandling till dig med alkohol- narkotika- och spelmissbruk. Öppenvården erbjuder även stöd till anhöriga till personer med skadligt bruk, missbruk och beroende.

Om du tillsammans med din socialsekreterare kommer fram till att du behöver annan hjälp än öppenvård finns alternativ. Exempel på detta kan vara personligt stöd, behandlingshem, boende med stöd, hjälp att sköta ekonomin och hjälp i kontakt med andra instanser.

Stöd till anhöriga

På Enheten för Råd och stöd kan du som är anhörig till någon med missbruk eller beroende få stöd och hjälp. Vi erbjuder både enskilda samtal och anhöriggrupp.

Anhöriggruppen riktar sig till personer som över 18 år och som är anhörig eller känner någon som är i ett missbruk eller har en beroendeproblematik. Syftet med gruppen är att du ska få träffa andra i liknande situation, få möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och få ställa dina frågor.

Vi informerar om vad beroende och medberoende är. I gruppen får du möjlighet att se på ditt liv, din situation och dina beteenden för att kunna nå ett eget välbefinnande som anhörig.

Kontakta Maria Eriksson telefonnummer 072 23 20 878 eller mail maria.eriksson@knivsta.se eller Karin Noreus telefonnummer 076 55 07 312 eller mail karin.norerus2@knivsta.se.

Stödlinje vid spelproblem

Stödlinjen för spelare och anhöriga är en nationell insats för personer med spelproblem och deras anhöriga.

Stödlinjen erbjuder råd och stöd via telefon, chatt och e-post varje vardag mellan 09.00–21.00.

Telefon: 020-819 100

Kontakt

Enheten för Råd och Stöd

Besöksadress: Ängbyvägen 10, Knivsta

Telefon: 018-34 70 00 vardagar kl 8.00-16.00.

E-postadress: radostod@knivsta.se

Vuxenenheten

Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, 741 75 Knivsta

Postadress: Vuxenenheten, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta

Telefon: 018-34 70 00, Telefontid: mån, ons, tors och fre 09.00-10.00. Tisdagar är telefontiden mellan 13.00-14.00.

Fax: 018-34 39 70

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 28 februari 2024