Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Tervetuloa Knivstan kuntaan

Knivstan kunta sijaitsee Ruotsin pääkaupungin Tukholman ja Uppsalan yliopistokaupungin välillä. Knivsta on eräs Ruotsin nopeimmin kasvavista kunnista. Nuoren kunnan asukkaiden joukossa on paljon lapsia ja nuoria.

Blommor i centrala Knivsta

Ota mielellään yhteyttä kuntaan

Jos haluaa esittää kysymyksiä kunnalle, yhteyttä voi ottaa Kontaktcenter Knivstan yhteyskeskukseen. Yhteyskeskuksessa työskentelevä kunnanohjaaja antaa tietoja ja opastusta. Tulkin apua tarvitsevalle kunta tarjoaa sitä. Yhteyskeskuksessa toimii englantia puhuvia henkilöitä.

Käyntiosoite: Knivstan kunnantalo, Centralvägen 18

Puhelin: 018-34 70 00

Vakinaiset aukioloajat: Maanantai – perjantai 8 – 16.30.

Näin kunta toimii

Ruotsi on jaettu 290 kuntaan. Jokaisessa kunnassa toimii organisaatio, joka vastaa asuinpaikan yhteiskunnallisista palveluista kuten esimerkiksi esikoulusta, koulusta, sosiaalipalvelusta, maahanmuuttajien ruotsin kielen opetuksesta, kirjastosta ja pelastuspalvelusta.

Kunnan toimintaa rahoitetaan verovaroilla, joita kunnan asukkaat maksavat. Kunta saa myös eräitä valtiollisia avustuksia. Määrätyistä palveluistaan kunta perii maksun.

Hyvin suuri osa kunnan työtehtävistä perustuu Ruotsin valtiopäivien päättämään lainsäädäntöön.

Kuka kunnassa päättää

Kunnan korkein päättävä elin on kunnanvaltuusto. Kunnanvaltuustolla on Knivstan asukkaiden parissa sama rooli kuin valtiopäivillä on Ruotsin koko väestön parissa.

Kunnan asukkaat valitsevat joka neljäs vuosi poliitikot, jotka muodostavat kunnanvaltuuston tulevien neljän vuoden aikana. Neljän vuoden kautta kutsutaan toimikaudeksi.

Eräs tärkeimmistä kunnanvaltuuston vuosittain tekemistä päätöksistä koskee kunnan tulevan vuoden työtehtäviä ja priorisointeja. Valtuusto päättää myös, miten paljon veroja kunnan asukkaiden on maksettava kunnalle, sekä miten varat tulee jakaa eri kunnallisen toiminnan välillä.

Vuoden 2018 vaalien tulos

Vuosien 2018–2022 toimikaudella Knivstan kuntaa hallitaan vuoden 2018 vaalituloksen mukaan. Vaalituloksen mukainen enemmistö koostuu viidestä puolueesta: Kokoomus, Sosiaalidemokraatit, Keskusta, Ympäristöpuolue ja Vasemmistopuolue.

Neljä puoluetta: Knivsta.Nu, Kristillisdemokraatit, Ruotsidemokraatit ja Liberaalit ovat oppositiossa.

Kunnanvaltuuston edustajajakauma on seuraava: Yksi edustaja = paikka kunnanvaltuustossa.

Enemmistö (16 edustajaa):

Kokoomus (M), 5 edustajaa
Sosiaalidemokraatit (S), 5 edustajaa
Keskustapuolue (C), 3 edustajaa
Ympäristöpuolue (MP), 2 edustajaa
Vasemmistopuolue (V), 1 edustaja

Oppositiopuolueet: (15 edustajaa):

Knivsta.Nu (KN.NU), 5 edustajaa
Kristillisdemokraatit (KD), 4 edustajaa
Ruotsidemokraatit (SD), 4 edustajaa
Liberaalit (L), 2 edustajaa

Kunnanvaltuuston alaisuudessa toimii kunnanhallitus ja valiokuntia, jotka vastaavat kunnanvaltuuston päätösten toteutuksesta. Kunnanvaltuusto valitsee joka neljäs vuosi järjestettävien vaalien perusteella poliitikot, jotka toimivat kunnanhallituksessa ja valiokunnissa.

Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisesti kunnan taloudesta sekä kunnanvaltuuston tekemien päätösten toteutuksesta parhaalla mahdollisella tavalla.

Kunnan eri toimintaa ohjataan poliittisesti valittujen valiokuntien kautta:

  • Rakennus- ja ympäristölautakunta
  • Yhteiskuntakehityksen lautakunta
  • Sosiaalilautakunta
  • Koulutuslautakunta

Hallinto

Miltei kaikki kunnalliset poliitikot työskentelevät politiikan parissa vapaa-ajallaan. Kunnanhallituksen ja valiokuntien apuna on palkatuista virkamiehistä koostuva hallinto. Virkamiesten tehtävänä on kunnan poliitikkojen päättämän toiminnan suunnittelu ja toteutus. Kunnanjohtajalla on kokonaisvaltainen vastuu hallinnosta, joka on jaettu toimialoittain. Jokaisella alalla on toiminnasta vastaava päällikkö.

Lisätietoja Ruotsista ja ruotsalaisesta yhteiskunnasta
Information om Sverige -sivusto [Ruotsi-tietoja] suuntautuu Ruotsiin äskettäin saapuneille. Se antaa tietoja ruotsalaisesta yhteiskunnasta ja vastaa asuntoa, sairaanhoitoa ja koulutusta koskeviin kysymyksiin. Se antaa myös tietoja oikeuksista sekä viranomaisista, joihin Ruotsiin vastasaapuneet ovat yhteydessä. Sivustolta voi etsiä vapaita työpaikkoja, lähintä terveyskeskusta ja koulua.

Käytä sivustoa oppaana ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Tietoja saa monella eri kielellä.

www.informationsverige.se Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Maahanmuuttajien ruotsinopetus

Maahanmuuttajien ruotsinopetus – SFI – antaa ruotsin kielen perusvalmiudet ja johdannon ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Koulutus on suunniteltu ensi sijassa aikuisille vastasaapuneille maahanmuuttajille ja pakolaisille, mutta myös pitempään Ruotsissa oleskelleille henkilöille.

Asuminen

Knivstan kunta tarjoaa monia eri asumismuotoja. Knivstan keskustassa on kerrostaloja, joissa on sekä vuokraoikeus- että asumisoikeusasuntoja. Kunnan muita osia hallitsee asukkaiden itsensä omistamat omakoti- ja rivitalot.

Vuokraoikeus

Knivstabostäder on kunnallinen asuntoyhtiö, joka omistaa ja hoitaa kunnan vuokra-asunoja. Knivstabostäderin asiakaspalvelu antaa lisätietoja asumismahdollisuuksista asuntoyhtiön vuokra-asunnoissa ja vastaa asuntojonoa koskeviin kysymyksiin.

Puh: 018-34 71 30

Sähköposti: hyrbostad@knivsta.se

Vakituiset aukioloajat: Maanantai, keskiviikko ja perjantai klo 8.00 – 9.30

Jos haluatte asua Knivstabostäderin vuokra-asunnoissa, ilmoittautukaa asuntojonoon mahdollisimman pian, sillä odotusaika on aika pitkä.

Asumisoikeusasunto, omakotitalo

Jos asunnon ostaminen on mahdollista, kunnan alueelta löytää nopeammin asuinpaikan. Markkinoilla toimii useita kiinteistönvälittäjiä, jotka auttavat asumisoikeusasunnon tai omakotitalon löytämisessä.

Ympäristöä säästävä jätteiden lajittelu

Kunta huolehtii kotitalousjätteistä. Se tapahtuu jätteiden noudolla sekä siten, että asukkaat itse lajittelevat ja vievät tavaroita, pakkauksia ja määrättyjä jätteitä kierrätyspisteisiin tai kunnan kierrätyskeskukseen. Lajittelun tavoitteena on luonnonvarojen käytön vähentäminen.

Käyttämättömät lääkkeet jätetään apteekkiin.

Kierrätyspisteet

Lajittelemalla pakkaukset ja jättämällä ne kierrätyspisteisiin osallistutte aktiivisesti kiertokulkutyöhön. Kierrätyspisteeseen voi jättää muun muassa metalleja, kovaa ja pehmeää muovia, pahvia, aaltopahvia, väritöntä ja värillistä lasia sekä päivä- ja aikakausilehtiä. Pisteessä on myös paristösäiliö ja joissakin paikoissa myös laatikko vaatteita ja tekstiilejä varten.

Kierrätyskeskus

Kierrätyskeskukseen jätetään elektroniikkaromut, joista halutaan päästä eroon. Sellaisia voivat olla liedet, jääkaapit, tietokoneet tai televisiot. Keskukseen voi myös jättää puutarhajätteitä kuten oksia ja pensaita tai erilaisia rakennusjätteitä. Kierrätyskeskukseen jätetään myös loppuun palvelleet akut ja ongelmajätteet kuten esimerkiksi värit ja liuottimet.

Vakinaiset aukioloajat:

Tiistai ja torstai 14 – 20
Lauantai ja sunnuntai 9 - 16

Lapset ja nuoret

Kunnalla on vastuu alueellaan oleskelevista lapsista ja nuorista. Ruotsissa asuvilla lapsilla ja nuorilla on oikeus esikouluun ja koulutukseen.

Kunnalla on myös vastuu ruumiillisesti tai henkisesti kärsivistä lapsista riippumatta siitä, asuvatko he kunnassa vakituisesti vai tilapäisesti. Kunnan sosiaalitoimi tutkii lapsen olosuhteet ja antaa tarvittaessa perheelle tukea.

1 ̶ 5-vuotiaiden lasten esikoulu

1 ̶ 5-vuotiaille lapsille Knivstan kunta tarjoaa esikoulua ja pedagogista huolenpitoa. Kunta laskuttaa esikoulutoiminnasta.

Kaikilla lapsilla on oikeus yleiseen esikouluun siitä vuodesta lähtien, jolloin he täyttävät kolme vuotta. Yleinen esikoulu on maksuton.

Esikoululuokka

Kaikki lapset saavat aloittaa esikoululuokassa sinä vuonna, kun he täyttävät kuusi vuotta. Vanhemmat saavat valita, missä koulussa lapsi aloittaa esikoulunsa. Toimintaa järjestetään kolmena tuntina päivässä koulun tiloissa. Esikoululuokan käyminen on maksutonta.

Peruskoulu

Lapsi aloittaa peruskoulun sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Ruotsissa vallitsee oppivelvollisuus, minkä johdosta kaikkien lasten Ruotsissa on käytävä yhdeksänvuotinen peruskoulu. Koulunkäynti on maksutonta.

Knivstassa on kymmenen peruskoulua. Esikoululuokan jälkeen lapsi jatkaa 1. luokalla samassa koulussa. Jos lapsi ei ole käynyt esikoulua, vanhemmille tarjotaan asunnon lähellä sijaitsevaa koulua. Jos toivomuksena on toinen koulu, koulua saa vaihtaa toiseen, jossa on vapaita paikkoja.

Vapaa-ajankodit

Jos vanhemmat käyvät työssä tai opiskelevat 6 ̶12-vuotiailla lapsilla on oikeus vapaa-ajankodin käyttöön. Vapaa-ajankotitoimintaa harjoitetaan koulun tiloissa. Kunta laskuttaa vapaa-ajankotia käyvistä lapsista.

Lukio

Peruskoulun päättämisen jälkeen on mahdollista hakea lukioon. Lukio rakentuu kolmevuotisista ohjelmista. Lukiossa on valtakunnallisia ohjelmia sekä erityislinjoja. Lukio tarjoaa myös perehdyttämisohjelmaa niille, joilla ei ole valtakunnallisten ohjelmien vaatimaa kelpoisuutta. Valtakunnalliset ohjelmat voivat antaa yliopisto-opintojen vaatiman kelpoisuuden.

Knivstan kunnassa asuva voi valita lukio-opinnot Knivstassa, Uppsalassa tai muissa kunnissa. Knivstassa toimii eri ammattiin valmistavia linjoja tarjoava Sjögrenska gymnasiet. Koulussa on myös perehdyttämisohjelma.

Sosiaalitoimen tarjoama huolenpito ja tuki

Kunta vastaa 65 vuotta täyttäneiden ja toimintarajoitteisten huolenpidosta ja tuesta. Tukea annetaan joko tarvitsevan kotona tai erityisasunnossa asuvalle. Alle 65-vuotias toimintarajoitteinen voi myös saada tukea päivittäiseen toimintaan tai muuhun askarteluun. Knivstan kunnan antama hoito ja hoiva muotoillaan läheisessä yhteistoiminnassa hoivattavan ja omaisten kanssa. Hoivan tulee vahvistaa itsenäisen ja ihmisarvoisen elämän mahdollisuuksia.

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää pitkäaikaisesti tai pysyvästi toimintarajoitteisille henkilöille, jotka eivät pysty matkustamaan yleisillä kulkuvälineillä. Kuljetuspalvelun avulla voi matkustaa Knivstan ja Uppsalan kunnissa. Valtakunnallista kuljetuspalvelua on mahdollista hakea, jos haluaa matkustaa muiden kuntien alueelle.

Sosiaalitoimi voi myös tukea ja auttaa lapsia ja perheitä, joilla on taloudellisia tai muita vaikeuksia sekä väärinkäyttöongelmia.

Kunnallista huolenpitoa ja tukea saa Ruotsissa asuva tai turvapaikanhakijaksi rekisteröitynyt.

Sairastuttaessa

Ruotsissa asuvilla on oikeus sairaanhoitoon. Turvapaikanhakijoilla on oikeus akuuttiin sairaanhoitoon ja hammashoitoon sekä äitiyshuoltoon, synnytyshoitoon, ehkäisyvälineneuvontaan sekä abortin yhteydessä annettavaan hoitoon.

Alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla on oikeus maksuttomaan sairaanhoitoon ja hammashoitoon.

Knivstassa asuvien sairastuvien on käännyttävä Uppsalan läänin maakäräjien puoleen:

Puhelin: 018-611 00 00.
Internet: www.1177.se/Uppsala-lan/

Neuvoja ja tukea sairastuville: www.1177.se. Sivusto antaa tietoja myös muilla kuin ruotsin kielellä.

Akuuttia apua tarvittaessa
Soita hätänumeroon 112 tulipalon, onnettomuuksien, akuutin sairauden, väkivaltaisten tai uhkaavien tilanteiden johdosta.

Rikoksen uhriksi joutuneet ottavat yhteyttä poliisiin numerossa 114 14.

Kulttuuri ja vapaa-aika - Knivstan kirjasto

Knivstan kirjasto sijaitsee Knivstan kunnantalossa, Centralvägen 18. Kirjasto on kaikenikäisten kohtauspaikka. Lukuhaluiselle on tarjolla paljon erilaista kauno- ja tietokirjallisuutta. Kirjastossa järjestetään myös lasten teatteri- ja elokuvaesityksiä, siellä voi lainata tietokonetta ja tehdä paljon muuta.

Kirjojen lainaamiseksi tarvitaan lainauskortti. Kirjaston henkilöstö auttaa saamaan lainauskortin. Kortti on maksuton, mutta sen saamiseksi on esitettävä henkilöllisyystodistus.

Vakinaiset aukioloajat:

Maanantai 12 - 17
Tiistai- torstai 10 - 20
Perjantai 12 - 17
Lauantai 11 - 15

Kulttuuriyhdistykset

Kunnassa toimii monia eri yhdistyksiä, jotka edustavat monia eri kulttuurialoja kuten esimerkiksi kuorolaulua, kamarimusiikkia, pelimannimusiikkia, taidetta, teatteria ja tanssia. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä!

Husabymarken

Tervetuloa keskiajalle! Husabymarkenin kansanjuhlilla nähdään turnajaisia, ritarikulkueita, pappeja ja nunnia, kuningas ja kuningatar, taistelijoiden otteluja, markkinat, kuunnellaan pelimannimusiikkia ja osallistutaan Husby-Långhundra kirkossa järjestettävään 1400-luvun messuun. Keskiaikaiset juhlat järjestetään vuosittain kesäkuun alussa.

Hälsohuset

Kunnallinen kuntoilutalo Hälsohuset tarjoaa kaikkea mahdollista kunnon hoitoon ja harjoitteluun liittyvää. Talossa toimii uimahalli, jossa on 25-metrinen rata kuntouintia ja leikkiä varten sekä suuri, uusilla laitteilla varustettu kuntosali. Ryhmätiloissa järjestetään aerobista voimistelua, spinningpyöräilyä, steppilautaharjoittelua, joogaa ym.

Hälsohuset sijaitsee Forsbyvägenillä, Knivstan keskustassa.

Puh: 018-34 77 30

Leikkikentät

Taajamassa sijaitsee monia leikkikenttiä, joissa kaikki lapset saavat leikkiä. Osa leikkikentistä kuuluu esikouluille ja kouluille, jolloin niitä arkisin käytetään toiminnassa. Muina aikoina kaikki lapset saavat leikkiä myös niillä.

Valaistu rata

Valaistu rata koostuu useista eripituisista kuntolenkeistä, joista moni on valaistu. Talvisin alueella on hiihtolatuja sekä luistelu- että tavallista klassista hiihtoa varten. Ladun tuntumassa sijaitsee voiteluvaja. Rinnakkain valaistun radan kanssa kulkee myös maastopyöräilyrata.

Alueella on kaksi pysäköintipaikkaa. Ne sijaitsevat Brunnbyvägenillä ja Boängsvägenillä.

Uimarannat

  • Valloxen-järven Särstabadet – Knivstan taajama Valloxvägenin varrella
  • Brunnbybadet Valloxen-järvellä – Tie numero 277, 500 m. E4-tistä itään
  • Mälaren-järven rannalla sijaitseva Oxtorget Kungshamn-Morgan luonnonsuojelualueella – tie numero 255 Kungshamn-Morgan luonnonsuojelualueelle
  • Edä-järven uimaranta – Ajakaa Knivstasta, kääntykää oikealle Laggan kirkon kohdalla ja seuratkaa Edaan päin osoittavaa kyltitystä

Luonnon- ja ulkoilualueet

Suurkaupunkien välillä Knivstan maaseutukunta tarjoaa puhtaita ja raikkaita järviä, runsasta kasvistoa kasvavia niittyjä, aarniometsiä sekä kauniisti sijaitsevia luonnonsuojelu- ja ulkoilualueita, joissa on patikkapolkuja ja hiihtolatuja.

Jokamiehenoikeus antaa kaikille Ruotsissa ainutlaatuisen mahdollisuuden liikkua vapaasti metsässä ja maastossa. Jokamiehenoikeus perustuu ajatukseen, että kaikki tuntevat vastuuta luonnosta ja eläimistöstä. Roskat viedään kotiin, emme tee tulia ottamatta selville olosuhteita, emme poimi rauhoitettuja kukkia ja kasveja sekä huomioimme asuintalot ja yksityistontit.

Ikivanhan käytänteen puolustamiseksi on tärkeää noudattaa jokamiehenoikeutta huolellisesti. Lue lisää Luonnonsuojeluviraston sivustolta ennen luontoretkeä. Tietoja saa monella eri kielellä.

Valloxen-järvi

Valloxen-järvi on knivstalaisten erityinen ulkoiluparatiisi. Sitä reunustaa kauniit kartanoympäristöt, ja järvi tarjoaa hienoja uimarantoja. Talvisin järven jää on täynnä luistelijoita.

Kungshamn-Morgan luonnonsuojelualue

Kungshamn-Morgan satumaisen kaunis luonnonsuojelualue Mälaren-järven rannalla on sekoitus laidunmaita, rantaniittyjä ja metsiä.

Storskogen Lunsen

Storskogen Lunsenin suurmetsä, jonka eteläinen osa sijaitsee Knivstan kunnassa, on ihastuttava erämaata muistuttava aarniometsä täynnä patikkareittejä.

Upplandsleden

Upplandsleden on 400 km pitkä vaellusreitti, joka lähtee pohjoisessa Dalälven-joelta ja kulkee etelään Mälaren-järvelle. Knivstasta voi lähteä Lunsen-metsän halki pohjoiseen Uppsalaan päin tai etelään Sigtunaan. Liittymäpaikka sijaitsee Knivstan rautatieaseman tuntumassa.

Elinkeinoelämä

Teollisuuslaitokset ja yritykset hakeutuvat Knivstaan ennen kaikkea sen suotuisan sijainnin johdosta alueella, jolla asuu kolmannes Ruotsin väestöstä. Puolet maan tutkimus- ja kehityskapasiteetista mahtuu alueelle.

Knivstan kunta vastaanottaa mielellään uusia yrityksiä. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan helpottamaan esimerkiksi rakennuslupien käsittelyä ja auttamaan muilla tavoin uusia yrityksiä.

Maavarannot ja tilat

Knivstan kunta kasvaa voimakkaasti, ja taajama muistuttaa yhä enemmän modernia pikkukaupunkia. Tavoitteena on, että kunnan asukasluku vuonna 2025 lähentelisi 25 000 asukasta. Työn alla on lukuisia asemakaavoja, joiden tarkoituksena on mahdollistaa laajentumista ja kasvua sekä asuntotuotannon kautta että tarjoamalla toimitiloja kaupalle, konttoreille, ravintoloille ja kahviloille.

Sekä pienille että suurille yrityksille on tarjolla vapaita tontteja sekä Knivstan keskustassa että E4-tien varrella sijaitsevassa Arissa. Taajaman ulkopuolella on maa-alueita, jotka soveltuvat tilaa vieville tai muutoin vaikeasti sijoitettavalle toiminnalle.

Arin teollisuusalue

Arin yrityspuisto sijaitsee Tukholman ja Uppsalan välisen E4-tien varrella. Etäisyys Tukholmaan on alle 50 km, Uppsalaan alle 20 km ja Arlandan lentokentälle 10 km. Valloxen-järvi sijaitsee muutaman sadan metrin päässä. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee ulkoilurata, koulu ja laajeneva omakotitaloalue. Palvelujen, kauppojen ja rautatieyhteyden taajamakeskus sijaitsee tuskin parin kilometrin päässä Arista.

Arissa on vapaita tontteja konttoreita, teollisuutta, käsiteollisuutta ja raskasta kauppaa varten. Tänään alueella toimii viitisenkymmentä teollisuus-, tekniikka- ja kehitysyritystä.

Yhteydet

Sijainti Tukholman, Uppsalan ja Arlanda välillä sekä hyvät yhteydet tekevät Knivstan kunnasta mielenkiintoisen sekä asumisen että yritystoiminnan kannalta.

Rautatie

30 minuuttia Tukholmasta,10 minuuttia Uppsalasta, 8 minuuttia Arlandasta.

Valtion rautatiet:

Melkein 30 lähtöä päivittäin Tukholmaan ja Tukholmasta sekä ajankohdasta riippuen puolen tunnin tai tunnin välinen liikenneyhteys Uppsalan kanssa.

Sähköjuna Tukholma-Arlanda-Knivsta-Uppsala

Puolitunneittain kulkeva liikenne ja lähes 30 lähtöä päivittäin molempiin suuntiin.

Lennot

Arlandan kansainvälinen lentokenttä sijaitsee 15 km Knivstasta etelään. Lentokenttäyhteydet ovat hyvät.

Linja-auto

Uppsalan ja Knivstan välillä on maanantain ja perjantain välillä noin 40 lähtöä. Arlandan ja Knivstan välillä on noin 30 lähtöä.

E4 – moottoritie

Matka tietä pitkin Uppsalaan vie noin 15 minuuttia, Tukholmaan noin 40 minuuttia ja Arlandaan noin 15 minuuttia.


Tie numero 77

Itään päin tie vie rannikolle mm. Norrtäljeen ja Kapellskärin satamaan, josta kulkee laivayhteys mm. Ahvenenmaalle ja Suomeen, sekä Venäjälle ja Baltian maihin.

Käännä koko sivusto Google Translate -palvelun avulla

Sivuston kaikki tiedot on mahdollista kääntää Google Translate -palvelun avulla. Emme kuitenkaan pysty takaamaan käännöksen paikkansapitävyyttä sen johdosta, että sisällön kääntää kone.

Alla annamme Google Translate -palvelua koskevia tietoja (ohjeet annetaan englannin ja ruotsin kielellä).

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 19 joulukuuta 2023