Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Uppställning av foodtruck

Vill du starta en foodtruck i Knivsta kommun? Här kan du läsa om hur du gör och vilka tillstånd och regler som gäller.

Här följer några delar som är viktiga utifrån miljöbalken (MB) samt plan- och bygglagen (PBL) att tänka på innan ni kan starta er verksamhet.

Val av plats

För uppställning av en footruck på offentlig plats behöver du ta kontakt med knivsta kommun som markägare, om du ska ställa upp en foodtruck på privat mark krävs godkännande från berörda fastighetägare.

Bygglov kan behövas

Om din foodtruck ska stå stadigvarande krävs bygglov. Kontakta oss på bygglovsenheten för en bedömning.

Skyltar

Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt enligt plan- och bygglagen. Även enligt lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning kan tillstånd krävas för skyltar.

Parkering

Till din verksamhet behöver parkeringsplatser finnas utifrån ert behov. Tänk även på att en tillgänglig parkeringsplats behöver finnas inom lämpligt avstånd.

Uppställningsplats för foodtruck

Vill du sätta upp en foodtruck i Knivsta? Det finns inga förbestämda uppställningsplatser för foodtrucks i Knivsta kommun. Kontakta kommunen på knivsta@knivsta.se eller 018-34 70 00 Länk till annan webbplats.

Livsmedelshantering

  • Livsmedelshantering i en foodtruck

Foodtruck och annan mobil livsmedelsverksamhet ska registreras hos miljöenheten. Här kan du anmäla din livmedelsverksamhet Pdf, 223.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Om något ändras i din verksamhet behöver du anmäla det till miljöenheten. Exempel på ändringar kan vara namnbyte eller byte av organisationsnummer.

  • Hygien och egenkontroll för livsmedelshantering

Du som har en verksamhet där livsmedel hanteras ska kontrollera att din verksamhet följer reglerna i livsmedelslagstiftningen.

  • Tillfällig livsmedelsverksamhet

Ska du sälja eller servera mat eller livsmedel tillfälligt, till exempel på en mässa eller ett event? Då kan du behöva registrera det hos miljöenheten.

  • Krav på livsmedelslokal och utrustning

Det måste gå att hålla en god hygien i en livsmedelslokal. Livsmedelslokalen och utrustningen måste vara anpassad efter verksamhetens storlek och den typ av livsmedelshantering som bedrivs.

Kontakta miljöenheten om du har frågor om livsmedelshanteringen kring din foodtruck. Här kan du mejla till miljöenheten

För att få sälja eller servera folköl, så behöver du göra en anmälan till miljöenheten samt att er livsmedelsverksamhet är registrerad hos miljöenheten. För att få sälja folköl måste foodtrucken ha ett brett utbud av matvaror till försäljning. För servering av folköl krävs det att mat serveras och att det finns lättdrycker (lättöl, läsk och vatten). Det finns möjlighet att söka ett tillfälligt serveringstillstånd. Vid stadigvarande serveringstillstånd behöver foodtrucken stå på en specifik plats och inte flyttas.

  • Avfall

Ert avfall behöver omhändertas. Ta kontakt med vår avfallsenhet Öppnas i nytt fönster. för mer information.

Andra tillstånd som kan krävas

  • Polistillstånd
  • Tillstånd för gasolhantering
  • Parkeringstillstånd

Konkakt

Telefon: 018-34 70 00

E-post: knivsta@knivsta.se

Knivsta kommun
741 75 Knivsta

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 maj 2024