Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Buller

Buller är ljud som kan uppfattas som störande av omgivningen. Hur störande det är kan bero på typen av bullerkälla, mottagningsförhållanden och personens känslighet.

Problem med buller

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Buller kan påverka hälsan både direkt och indirekt. Direkta effekter är till exempel nedsatt hörsel och öronsus (tinnitus). Indirekta effekter är sömnstörningar, förändrat blodtryck och stress. Andra indirekta effekter är att det kan vara svårt att uppfatta vad någon säger och man kan få svårt att koncentrera sig när det bullrar.

Lågfrekvent, kontinuerligt buller lägger du ofta inte märke till när det pågår, men känner en lättnad när det upphör. Det kan till exempel vara ljud från fläktar och ventilation. Lågfrekvent buller kan redan vid ganska låga nivåer ge huvudvärk eller koncentrationssvårigheter. Lågfrekventa ljud alstras också naturligt i landskapet, bland annat från havets vågor.

Buller inomhus

Inomhus kan ljud från tvättstugor, ventilation, hög musik och skrik från grannar störa. Men även ljudnivåer i lokaler med musik och konserter samt i idrottslokaler kan vara höga.

Här kan du läsa mer om buller hos folkälsomyndigen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bor du i lägenhet och störs av buller från verksamhet i byggnaden ska du i första hand vända dig till din hyresvärd eller styrelsen i din bostadsrättsförening. Om ingenting händer och du fortfarande störs av buller kan du kontakta miljöenheten via kommunens kontaktcenter 018-34 70 00

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 maj 2022