Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Lotterier

Ni som förening kan behöva söka tillstånd för att anordna ett lotteri. Här kan du läsa om vad som gäller för lotterier.

Lotteritillstånd

Lotterier för allmänheten regleras i lotterilagen (1994:1000). För att en förening ska ha behörighet att anordna ett lotteri måste föreningen ha varit verksam i minst två år och fungera som en juridisk person. I vissa fall behöver en förening söka tillstånd eller registrera sitt lotteri.

Olika typer av lotterier

Lotterilagen bestämmer vilka regler som gäller för de olika typerna av lotterier, och de benämns efter lotterilagens paragrafer:

• § 16-lotterier är större lotterier där föreningen säljer lotter för mer än 20 prisbasbelopp, vilket år 2020 motsvarar 946 000 kronor. Föreningen behöver tillstånd.
• § 17-lotterier är lotterier där föreningen säljer lotter för sammanlagt högst 20 basbelopp under tre år. Föreningen ska registrera lotteriet.
• § 19-lotterier är mindre lotterier som en behörig förening får ordna. En lott får kosta högst sju kronor och försäljning av lotterna får bara ske på platsen för aktiviteten. Föreningen behöver inte registrera sig eller ansöka om tillstånd.

Avgifter för tillstånd och kontroll

En förening ansöker om tillstånd och registrering för lotter hos Knivsta kommun via Kontaktcenter. Ett tillstånd för § 17-lotteri kostar 300 kronor och gäller i 3 år. Föreningen måste även betala ett kontrollantarvode på 3 procent av beräknad omsättning för varje lotteri.

Så här behandlar kommunen dina personuppgifter

När du ansöker om lotteritillstånd kommer Knivsta kommuns kommunstyrelse att behandla dina personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Behandlingen av personuppgifter i våra administrativa system kan du normalt inte invända mot. Du har däremot bland annat rätt att få utdrag från registren och att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan vända dig till handläggaren för ditt ärende eller kommunens dataskyddsombud (dataskyddsombud@knivsta.se).

Läs mer om dina rättigheter på sidan Dataskydd.

Gå till sidan Dataskydd

Text

Text

Kontakta oss

Har du frågor? Vi hjälper dig!

För frågor rörande kulturföreningar, kontakta kommunens kulturstrateg Jon Hulander. Mail: jon.hulander@knivsta.se. Telefon: 018-34 70 31

För frågor rörande övriga föreningar, kontakta kommunens föreningsutvecklare Therese Burström. Mail: therese.burstrom@knivsta.se. Telefon: 018-34 74 43

Uppleva och göra

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 augusti 2022