Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Knivsta kommun och Agenda 2030

Alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål. Politikerna i Knivsta har beslutat att Knivsta kommun ska tillhöra de kommuner som tar stort ansvar för genomförandet.

Om Agenda 2030

Alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål.

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Agenda 2030 är universell, vilket innebär att den riktar sig till alla världens länder och att alla länder bär ett ansvar för dess genomförande. Målen är integrerade och odelbara.

Det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås. Ingen ska lämnas utanför. '

Agendan måste genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

(Källa: Agenda 2030-delegationen)

Sveriges handlingsplan

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Flera olika samhällsaktörer, näringslivet och civilsamhället förväntas bidra till att de globala målen kan nås.

Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, både på hemmaplan och som del av det globala systemet.

Så arbetar Knivsta kommun med de globala målen

De statliga myndigheterna har en viktig roll i arbetet med att genomföra Agenda 2030. Det är de statliga myndigheterna som, tillsammans med kommuner och regioner, kommer stå för att de konkreta åtgärderna inom agendan genomförs inom den offentliga förvaltningen.

Sverige har som mål att vara ledande i genomförandet av agendan. Politikerna i Knivsta har beslutat att Knivsta kommun ska tillhöra de kommuner som tar stort ansvar för genomförandet.

Att involvera näringsliv och civilsamhälle i arbetet med agendan är även det beslutat av kommunstyrelsen. Under 2020 genomfördes en utbildning i Agenda 2030 för alla anställda och politiker. Utbildningen syftade till att hjälpa kommunen att implementera agendans budskap ännu tydligare i sina verksamheter.

Knivstas styr- och ledningssystem Stratsys kommer att vara en god hjälp för förvaltningen i att planera och följa upp detta arbete och alla nämnder kommer genom sina verksamhetsplaner att styra och utvärdera arbetet med Agenda 2030.

Viktigt lokalt arbete

  • Medborgardialog
  • Biologisk mångfald
  • Hållbar stadsplanering
  • Skydd av viktiga grönområden nära samhället
  • Hållbarhetsprojekt i förskolan – Insektshotellet
  • Heltid som norm
  • Ungas välmående och hälsa via CIK
  • Upphandlingsarbete
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 14 november 2023