Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Hemsjukvård av kommunens legitimerade personal

Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut har ansvaret för de hälso- och sjukvårdåtgärder som ska utföras. Kommunens egen hemsjukvård bedrivs på Estrids gård och i hemvården. Inom hemvården utförs hälso- och sjukvård på daglig verksamhet och inom personlig assistans, S:t Maria gruppbostad, socialpsykiatri och hemtjänst.

Sjuksköterska

Sjuksköterskan som arbetar i hemsjukvården kan till exempel hjälpa till med dina mediciner, injektioner, såromläggningar, provtagningar eller annan omvårdnad. Sjuksköterskan kan även skriva ut inkontinenshjälpmedel.

Sjuksköterskan i din kommun samordnar insatserna runt dig. Sjuksköterskan kan delegera vissa insatser till omsorgspersonal.

Sjuksköterskan har också kontakt med din läkare på vårdcentralen, på sjukhuset eller på specialistmottagning.

Rehabilitering

Rehabiliterande insatser stöttar dig som har en tillfällig eller långvarig funktionsnedsättning att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina förutsättningar och behov.

Rehabilitering syftar till att återfå funktion/förmåga efter sjukdom/skada samt att bibehålla funktion/förmåga så långt som möjligt trots funktionsnedsättning.

Rehabiliteringen sker i hemmiljö. Kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter gör en bedömning av ditt behov och planerar aktuella rehabiliteringsinsatser tillsammans med dig.

Du kan själv ta kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut för en bedömning.

Arbetsterapeut

Du kan vända dig till kommunens arbetsterapeuter för rehabiliterande instatser om du är från 17 år och vid hjälpmedelsförskrivning från 21 år och uppåt.

Arbetsterapeuten bedömer, stödjer och tränar de förmågor som du önskar och har behov av för att klara ditt vardagliga liv. Det kan handla om att kunna klä sig, förflytta sig och sköta vardagslivets rutiner i hemmet. Arbetsterapeuten är även behjälplig vid intygskrivande.

Arbetsterapeuterna samarbetar bland annat med kommunens sjukgymnaster/fysioterapeuter, hemtjänst och omvårdnadspersonal.

Sjukgymnast/fysioterapeut

Sjukgymnasten ansvarar för funktionsbedömning, träning, behandling, rådgivning och utprovning av gånghjälpmedel som till exempel rollatorer.

Träningen ska leda till att bibehålla, förbättra eller återfå de fysiska funktioner som behövs i vardagen. Träningen och behandlingen utförs i hemmiljö och kan delegeras till omvårdnadspersonal.

Sjukgymnasterna/fysioterapeuterma samarbetar bland annat med kommunens arbetsterapeuter, hemtjänst och omvårdnadspersonal.

Taxor och avgifter fr o m 1 april 2020

Du betalar 200 kronor för varje individuellt hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.

Har du besök av flera professioner samtidigt betalar du ändå bara 200 kronor för det besöket.

Maxkostnaden per månad är 600 kronor(3 besök).

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 augusti 2023