Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Strömavbrott och frånkoppling

Om samhällets elförbrukning överskrider den el som finns att tillgå måste samhällsviktiga verksamheter prioriteras. I så fall kan planerade strömavbrott, så kallade frånkopplingar, bli nödvändiga. Här kan du läsa mer om frånkopplingar.

Större avbrott är sällsynta i Sverige, tack vare ett välutvecklat och robust elnät. Men vi kan aldrig utesluta att ett strömavbrott kan ske. Därför behövs noggrann planering för vad som behöver göras i en akut situation när elektriciteten inte räcker till.

Om samhällets totala elförbrukning överskrider det som produceras och importeras behöver elen gå till samhällsviktiga verksamheter, som exempelvis sjukhus. I ett sådant läge kan en manuell frånkoppling bli nödvändig.

Manuell frånkoppling är ett planerat strömavbrott, då elen stängs av i begränsade områden i omgångar, under en tid på dygnet då belastningen på elnätet är som störst. En sådan frånkoppling regleras av Svenska kraftnät.

Genom att vi alla – kommunen, myndigheter, näringsliv och privatpersoner – hjälps åt att dra ner på vår elanvändning kan vi minska risken för frånkopplingar i vinter. Vi kan också avlasta elsystemet genom att flytta vår elförbrukning till timmar på dygnet då belastningen på elnätet är lägre.

Läs våra frågor och svar om frånkoppling

Läs om energibesparingar i Knivsta kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 december 2022