Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Då behövs bygglov

Det finns en mängd åtgärder som kräver bygglov. Här ser du exempel på de vanligaste åtgärderna som kräver bygglov, och exempel på åtgärder som inte kräver bygglov.

Åtgärder som kräver bygglov

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Väsentlig ändrad användning av en byggnad. (till exempel från bostad till förskola)
 • Inredning av ytterligare bostad eller lokal
 • Göra en ändring som avsevärt påverkar byggnadens utseende, till exempel sätta igen fönster eller byta takmaterial

Bygglov krävs även för flera andra typer av byggnadsverk, anläggningar och åtgärder:

 • Murar och plank
 • Parkeringsplatser

På sidan "Vad vill du bygga" har vi samlat de vanligaste åtgärderna. Där hittar du bland annat information om i vilka fall det krävs bygglov. Tänk på att bedömningen av olika åtgärder kan variera kommuner emellan.

Gå till sidan "Vad vill du bygga"

Bygglovsbefriade åtgärder

För en- och tvåbostadshus får följande göras utan bygglov eller bygganmälan:

 • Måla om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial inom område med detaljplan om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär och om inte bygglovsplikt är föreskriven i detaljplan.

Du kan vända dig till kommunen för hjälp med att bedöma om du behöver bygglov eller inte.

Med murar och plank får du anordna en skyddad uteplats i anslutning till bostadshuset om:

 • Muren eller planket inte är högre än 1,8 meter från marknivå
 • Muren eller planket inte sträcker sig mer än 3,6 meter ut från bostadshuset
 • Muren eller planket inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter

Du får anordna ett eller flera skärmtak över uteplats, altan, balkong eller entré om:

 • Den sammanlagda arean inte är större än 15,0 kvadratmeter
 • Den inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter

Fristående komplementbyggnader (friggebodar) får du uppföra i omedelbar närhet till bostadshuset om:

 • Byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större än 15,0 kvadratmeter, taknockshöjden inte överstiger 3,0 meter
 • Byggnaderna inte placeras närmare tomtgränsen är 4,5 meter (kan placeras närmare om grannarna godkänner detta)

Dock gäller fortfarande vissa regler i plan- och bygglagen och andra författningar som rör utseende, tekniska egenskapskrav m.m.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 6 mars 2024