Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Anhöriga, frivilligorganisationer

Här hittar du information om kommunalt anhörigstöd och kommunens frivilligorganisationer.

Anhörigstöd

Anhöriga har möjlighet till åtta timmars kostnadsfri avlösning med biståndsbeslut.

Det anhörigstöd vi erbjuder för dig som stödjer/vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning utgår från ditt behov.
Det kan till exempel innebära individuellt samtal, vägledning och information, anhörigcafé, social samvaro, anhöriggrupper och nätverk.

Anhörig/närstående behöver inte vara släkt. Det kan vara en god vän, granne eller liknande.

Läs mer om anhörigstöd och öppen anhöriggrupp.

 

Anhörigstöd beroende/missbruk

På Enheten för Råd och stöd kan du som är anhörig till någon med missbruk eller beroende få stöd och hjälp. Vi erbjuder både enskilda samtal och anhöriggrupp, för både barn och vuxna.

Anhöriggruppen för vuxna riktar sig till personer som över 18 år och som är anhörig eller känner någon som är i ett missbruk eller har en beroendeproblematik. Syftet med gruppen är att du ska få träffa andra i liknande situation, få möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och få ställa dina frågor. Vi informerar om vad beroende och medberoende är. I gruppen får du möjlighet att se på ditt liv, din situation och dina beteenden för att kunna nå ett eget välbefinnande som anhörig.

Välkommen att kontakta oss via Kontaktcenter Knivsta 018-34 70 00, eller via e-post radostod@knivsta.se

 

Från och med hösten 2022 kommer Råd & stöd att arrangera anhöriggrupper för barn och ungdomar som lever i familjer där en eller båda föräldrarna dricker för mycket alkohol, använder droger och/eller har psykisk ohälsa.

Det kommer att vara 10 träffar per termin mellan 90 till 120 minuter. Vi kommer att prata utifrån olika teman varje träff som till exempel känslor, familj & beroende.

Vi tar emot anmälningar för barn och ungdomar i åldrarna 7 till 20 (vi kommer att anpassa grupperna efter ålder). Träffarna är kostnadsfria och vi bjuder på fika. Träffarna kommer att äga rum efter skoltid.

Vi som håller i träffarna är familjebehandlare och arbetar på Råd & stöd.

Välkommen att anmäla intresse till 018 - 34 70 00 eller barnoungdomsgrupp@knivsta.se

 

Frivilligorganisationer

I Knivsta kommun finns ett stort antal volontärer som träffas regelbundet och utför frivilliga uppdrag av olika slag.

Läs mer om frivilligorganisationer och volontärer i Knivsta

Läs mer

Stöd och omsorg

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 7 september 2022