Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Namnsättning

I Knivsta kommun är det samhällsutvecklingsnämnden som ansvarar för att sätta namn på kommunala gator, vägar, parker, kvarter samt på lokaler för den egna verksamheten, till exempel skolor och lekparker.

Namnförslagen för gator, vägar, kvarter och lokaler bereds förvaltningsövergripande i kommunen. Det är sedan samhällsutvecklingsnämnden som slutgiltigt godkänner namnet.

Vid all namnsättning ska god ortnamnssed iakttas enligt kulturmiljölagen. God ortnamnssed innebär att man inte får ändra hävdvunna ortnamn utan starka skäl. Vidare ska ortnamn stavas enligt regler för svensk språkriktighet.

Har du frågor?

Har du frågor eller förslag kring namnsättning kan du kontakta samhällsbyggnadskontoret via Knivsta Kontaktcenter:

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 5 oktober 2023