Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Egenvård

Egenvård kan utföras av dig helt själv eller med hjälp av någon. När du behöver hjälp med din egenvård finns det vissa regler som vården och omsorgen måste följa innan egenvården kan starta.

Egenvård

Egenvård gäller när du helt själv kan utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd som ordinerats av sjukvården.

Den hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om egenvård måste säkerställa att det inte finns risker som gör att du kan skadas i egenvården. Om det är för riskfyllt fortsätter hälso- och sjukvården att ansvara för åtgärden.

Egenvård med hjälp

Egenvård med hjälp är när du behöver hjälp fysiskt att utföra åtgärden, men du kan ta ansvar för vad som ska göras, när och hur, och instruera den som ska hjälpa dig. Det kan vara dina mediciner, sårvård med mera.

Det är vanligt att närstående hjälper till med medicinerna hemma till exempel. Men närstående är inte skyldiga att hjälpa till. Då kan personal få det uppdraget istället.

När bedömningen är klar skrivs en egenvårdbedömning där det framgår att egenvård med hjälp behöver utföras. Den behöver du ta med dig till biståndshandläggaren, för att ansöka om hjälp med egenvården.

När du bor på ett boende i kommunen och behöver hjälp med egenvården ingår den insatsen i ditt boende och du behöver inget särskilt biståndsbeslut för det.

När du har egenvård i hemmet för dina läkemedel och ska vistas på växelvårdsplats, i dagverksamhet, eller får en korttidsplats efter utskrivning från sjukhuset, behöver hälso- och sjukvården bedöma risker igen, och se tillsammans med dig vad som är klokast i hanteringen av läkemedlen för tillfället. Antingen kan du helt själv fortsätta att ansvara, få hjälp med egenvården, eller lämna över det helt till sjuksköterskan under en viss period och delegerad perosnal ser till att du får dina läkemedel som läkaren ordinerat.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020