Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Taxor och avgifter, miljö och livsmedel

Bygg- och miljönämnden är den myndighet i kommunen som utövar tillsyn och kontroll över miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd och livsmedel. På den här sidan kan du läsa mer och ta del av taxor och avgifter.

Information gällande återgång till årsdebitering inom ramen för hälsoskydds- och miljötillsyn

14 mars 2024: Efter pandemin återgår nu Knivsta kommun till årsdebitering för företag som har tillsyn kring hälsoskydd och miljöskydd. Det betyder att fakturan för tillsynen kommer en gång per år, precis som före pandemin, enligt ordinarie fastställd taxa.
Läs mer och se frågor och svar här

Om tillsyn och kontroll

Tillsyn och kontroll av vissa verksamheter ska enligt miljöbalken och livsmedelslagen finansieras med avgifter som betalas av dig som är verksamhetsutövare. Det är vi på kommunen som utför tillsynen och kontrollen, på uppdrag av staten.

Läs mer om hur det fungerar med tillsyn och kontroll och se vad du betalar för här

Översyn av taxor och avgifter 2024

Under 2024 genomför Knivsta kommun en översyn av taxor och avgifter för tillstånd, tillsyn och kontroll. Syftet är att förenkla och förtydliga för Knivstas företagare. Det ska vara lätt att göra rätt, och det ska vara enkelt att förstå vad ditt företag betalar för och varför.

De vanligaste timavgifterna

 • Timavgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken: 1 444 kr/tim
 • Timavgift för normal livsmedelskontroll: 1 554 kr/tim
 • Timavgift för uppföljande kontroll av livsmedelsverksamhet: 1 454 kr/tim
 • Registrering av livsmedelsverksamhet: 1 454 kr/tim

De vanligaste fasta avgifterna

 • Ansökan om strandskyddsdispens: 11 552 kr
 • Anmälan om kompostering av hushållsavfall: 1 106 kr
 • Ansökan om avlopp 1 hushåll (1-5 pe): 11 800 kr
 • Ansökan om avlopp: 2-5 hushåll (6-25 pe): 23 602 kr
 • Ansökan om avlopp: 6-40 hushåll (26-200 pe): 29 503 kr
 • Ansökan om värmepump 0-12 kW: à 2 888 kr
 • Ansökan om tillstånd för djurhållning (höns) inom
  detaljplanelagt område: 2888 kr

Alkoholtillstånd och tillsyn

Utöver ansökningsavgift tillkommer en årlig tillsynsavgift som består av en fast kostnad om 2400 kronor samt en rörlig kostnad som baseras på omsättning. Timtaxan kan räknas upp enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Alkoholförsäljning (per år)

Omsättning (kr)

Rörlig avgift (exkl fast kostnad)

Mindre än 250 000 kr

4000 kr

250 001 - 500 000

5000 kr

500 001 - 1 000 000

6000 kr

1 000 001 - 1 500 000

8000 kr

1 500 001 - 2 000 000

10 000 kr

2 000 001 - 3 000 000

12 000 kr

3 000 001 - 4 000 000

14 000 kr

Mer än 4 000 000

16 000 kr

 


Kontroll för tobak, folköl och e-cigaretter

Kontrollavgifter tobak, folköl, e-cigaretter

Kontrollavgift

Fast avgift/år

Avgift tobak, tillsyn

1500 kr

Avgift folköl, tillsyn

1500 kr

Avgift e-cigaretter, tillsyn

1500 kr

Här kan du se alla miljöenhetens taxor och avgifter

Avgift för handläggning av din ansökan eller anmälan

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige 2019-01-01. Timtaxan kan räknas upp varje år enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Här kan du se en sammanställning av alla kommunens taxor och avgifter

Vad betalar jag för?


I Sverige finns hälso- och miljöregler som du som driver viss verksamhet behöver följa. Reglerna omfattar bland annat miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd och livsmedelsverksamhet. Det övergripande syftet med reglerna är skydda invånarnas hälsa och miljö, och regleras i Miljöbalken och livsmedelslagen.

Staten har beslutat om att det ska finnas en offentlig tillsyn och kontroll av att företagen följer miljöreglerna. En stor del av den tillsynen och kontrollen utförs av kommunerna på uppdrag av staten, och finansieras genom avgifter till de företag som kontrolleras.

Avgifterna som tas ut ska vara självfinansierande – det vill säga de ska täcka kommunens kostnader för arbetet men kommunen får inte tjäna något på avgifterna. Principen bakom detta är att skattekollektivet, det vill säga de invånare som betalar skatt i kommunen, inte ska behöva stå för omkostnader som rör enskilda behov.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 14 mars 2024