#alertBox($warning, 'Stäng', true, 'warning', $warningPageId)
#layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer) #layer($layer)
Sök på webbplatsen
#layerCloseButton('search-layer')

Ekonomi, försörjningsstöd

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att en kommuninvånare som behöver hjälp och stöd också får det. Ekonomiskt bistånd kan efter individuell prövning beviljas den som inte kan tillgodose behoven på annat sätt.

Provberäkning för försörjningsstöd

Vill du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd så kan du klicka på knappen ovan för att komma till Socialstyrelsens beräkningsverktyg. Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter som du själv matar in. Dina uppgifter sparas inte i systemet.

Visar beräkningen att dina månadsinkomster är lägre än den nivå som kan ge rätt till försörjningsstöd kan det betyda att du får försörjningsstöd men det kan finnas andra omständigheter som också påverkar din rätt till bistånd. Socialtjänsten gör en enskild prövning och beslutet kan påverkas bland annat av om du till exempel har pengar på banken eller realiserbara tillgångar såsom till exempel aktier som påverkar din rätt till försörjningsstöd.

Följ ditt ärende

Har du redan ansökt om försörjningsstöd kan du följa ditt ärende i vår e-tjänst. Länken hittar du nedan.

E-tjänst

Läs mer

Ekonomiskt bistånd

Förutom försörjningsstöd har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd för exempelvis begravningskostnader eller andra tillfälliga eller mer långvariga behov.

Stöd och omsorg

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 december 2020