Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Slutrapport, Medborgarrådets enkät november 2019

Här kan du läsa resultatet och återkopplingen på Medborgarrådets första enkät som skickades ut i november 2019. Enkäten innehåller frågor om ett fossilfritt och plastfritt Knivsta, utveckligen av Kölängenområdet och frågor om Medborgarrådet som dialogform. Rapporten innehåller resultat och kommunens återkoppling på resultatet. Kommunstyrelsen fastställde slutrapporten på sitt sammanträde den 24 augusti 2020.

hustak

Många synpunkter och förslag ryms inom det som kommunen redan arbetar med, eller skulle kunna genomföra inom nuvarande uppdrag och budget. I materialet finns också idéer för kommunens förtroendevalda att ta med sig i ett mer långsiktigt arbete. Inom dessa områden kan det finnas anledning att återkomma med ytterligare enkäter och dialog inom ramen för Medborgarrådet.

Vidare finns tankar kring vilka frågor Medborgarrådet ska arbeta vidare med och hur arbetet kan utformas. Dessa synpunkter tar vi med oss i det fortsatta arbetet. Slutligen finns synpunkter i frågor som kommunen inte råder över, utan där ansvaret ligger hos andra aktörer.

tecknad pilot

Första enkäten formad som en pilot

Den första enkäten till Medborgarrådet formades som en pilot med delvis öppna frågor. Syftet var att bjuda in kommuninvånarna att delta i Medborgarrådet och att ge möjlighet att fritt uttrycka tankar och önskemål kring enkätens fyra frågeområden, däribland det nybildade Medborgarrådet.

Sammanlagt har vi fått in drygt 900 kommentarer med ett brett spann av synpunkter, tankar och idéer. Detta material bildar en bas i det fortsatta arbetet med Medborgarrådet. 

Vi riktar ett varmt tack till deltagarna för det intresse och engagemang ni visat!

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 november 2023