Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk skolform för barn från och med höstterminen det år de fyller sex år.

Verksamheten i förskoleklass omfattar minst 525 timmar om året och är avgiftsfri.

Inbjudan till skolval skickas hem via e-post eller brev till vårdnadshavarna under januari månad. Vi lägger upp länken till e-tjänsten på sidan Skolval och skolbyte i samband med att valperioden börjar.

Om du saknar möjlighet att göra valet på webben, så ska du ta kontakt med Kontaktcenter, 018-34 70 00. För anmälan till Förskolklass under annan period: Använd blanketten "Anmälan Förskoleklass".

Ditt barn får en skola reserverad utifrån folkbokföringsadressen. Om du vill välja en annan skola än den reserverade, anger du det via skolvalet på webben. Valet kan tillgodoses under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan. Om du väljer att låta ditt barn gå i en annan skola än den reserverade, förlorar ditt barn rätten till eventuell skolskjuts. Läs mer under "Skolskjuts".

Om ditt barn har behov av fritidshem utöver förskoleklass, ansöker du separat om en fritidshemsplacering. Fritidshemsplaceringen följer de avgiftsregler som gäller för kommunen. Läs mer under "Fritids och fritidsklubb".

Taxor och avgifter

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Om skolvalet

Det årliga skolvalet till förskoleklass görs under januari månad via e-tjänst. Under skolvalsperioden ligger e-tjänsten uppe på sidan Skolval och skolbyte. För anmälan under läsårets gång använder du blanketten Byte av skola samt in- och utflyttning Pdf, 247 kB..

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 23 november 2023