Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Arlandaregionen

Sedan mer än tio år tillbaka arbetar kommunerna runt Arlanda med att utveckla och förstärka fördelarna med att ha en flygplats i regionen. Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner har tillsammans med Swedavia tecknat en gemensam avsiktsförklaring för regionens utveckling.

Arlandaregionen - navet i Skandinavien

Arlandaregionen är en av de mest expansiva i Sverige. Den är attraktiv att bo, leva och arbeta i, och här finns ett brett utbud av bostäder samt många arbetsplatser, inte minst i anslutning till flygplatsen.

Sedan mer än tio år tillbaka arbetar kommunerna runt Arlanda med att utveckla och förstärka fördelarna med att ha en flygplats i regionen. Sedan januari 2014 har ambitionsnivån höjts genom att Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner tillsammans med Swedavia har tecknat en gemensam avsiktsförklaring för regionens utveckling.

Sommaren 2016 ställde sig samtliga kommuner tillsammans med Arlanda Airport bakom en gemensam utvecklingsplan för regionen, för Knivstas del genom ett beslut i kommunfullmäktige.

Vision

Arlandaregionen, med Stockholm Arlanda Airport i centrum, knyter samman den växande storstadsregionen Stockholm-Uppsala med attraktiva miljöer för boende, företagare och besökare. Här bygger vi framtidens hållbara samhälle med en mångfald av människor och företag.

Delregional utvecklingsplan

Under 2014 och 2015 tog kommunernas tjänstemän och ledande politiker tillsammans med Swedavias personal fram en delregional utvecklingsplan. Den ska fördjupa samarbetet mellan parterna inom områden som infrastruktur, bostadsbyggande, näringsliv och arbetsmarknad. Planen genomsyras av ett tydligt fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Den delregionala utvecklingsplanen berör tre områden:

  • Infrastruktur och trafikering

Arlandaregionen behöver ett tillgängligt, hållbart och effektivt trafiksystem för att arbetsplatser och bostäder ska kunna utvecklas. I den delregionala utvecklingsplanen föreslås därför ett samlat grepp för utbyggnad av infrastrukturen. Bland förslagen finns till exempel en utbyggnad av Ostkustbanan med två nya spår från Stockholm till Uppsala, samt en höghastighetsbana med station på Stockholm Arlanda flygplats.

  • Bostadsbyggande

Kommunerna inom Arlandaregionen har som mål att tillsammans ha 175 000 invånare år 2030. För att klara det krävs 22 000 nya bostäder. Olika typer av bostäder, samt tätare bostadsområden, blir viktigt. De är också nödvändigt att en utbyggnad av vägar och kollektivtrafik samordnas med bostadsbyggandet.

  • Näringsliv och arbetsmarknad

Arlandaregionen har behov av en dynamisk arbetsmarknad med en mångfald av kompetenser. Arlandaregionens geografi – själva mittpunkten mellan Stockholm och Arlanda – ger unika möjligheter att ta sig an utvecklingen av näringslivet och arbetsmarknaden. Det är viktigt att kommunerna i Arlandaregionen inte ser varandra som konkurrenter om företag och arbetskraft utan som samarbetspartners med den gemensamma målsättningen att vidareutveckla Arlandaregionen.

Investeringar för samhällsnytta

I en rapport från WSP utreds vilka och hur stora samhällsekonomiska nyttor som satsningar på infrastruktur i Arlandaregionen skulle ge. Resultatet: 31 miljarder kronor. Av dessa 31 miljarder kronor kan drygt 25 miljarder kronor kopplas till restidsvinster. Resterande del kopplas till arbetsmarknads- och näringslivsnytta samt fastighetsrelaterade nyttor.

Rapporten fastslår dessutom att den beräknade nyttan av infrastruktursatsningarna sannolikt är underskattad eftersom vinsterna för kortare restider sannolikt är ännu större. Studier visar att bilköer, inställda tåg och dåliga förbindelser gör att människor i Stockholmsregionen värderar restid väsentligt högre än i andra delar av landet.

Läs mer om och ta del av rapporten


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 8 november 2021