Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Gränsutvisning

Knivsta Kommun utför gränsutvisningar då gränsmarkeringar försvunnit eller är svåra att hitta

Gränsutvisning

Knivsta Kommun utför gränsutvisningar då gränsmarkeringar försvunnit eller är svåra att hitta.

Gränsutvisning – Var går gränsen?

Finns det osäkerhet på var fastighetsgränsen går, kan Kart- och gisenheten försöka hjälpa att återfinna gränsmarkeringarna. Kommunen kan hjälpa också med att staka ut gränsen mellan befintliga gränsmarkeringar. Där inte kan hittas någon befintlig gränsmarkering markeras med träkäpp eller färg. En gränsutvisning innebär inte att man får nya gränsrör och är inte juridiskt bindande. Gränsen visas ut på karta utifrån handlingar upprättade vid tidigare utförd lantmäteriförrättning, d.v.s. kommunen fattar inget nytt beslut om gränsens läge och gränsutvisningen är därmed inte någon fastighetsrättslig åtgärd.

Om man behöver nya beständiga gränsrör eller om gränsens läge är oklart behöver fastighetsägare istället ansöka om en särskild gränsutmärkning eller fastighetsbestämning. Detta sker genom en lantmäteriförrättning.

I vissa fall kan dokumentationen av gränser som tillkommit i äldre tid vara av bristande kvalitet eller saknas, vilket upptäcks redan i arkivforskning. I dessa fall kan det ibland leda till att gränsen inte kan visas på i fält. Rekommendationen kan i vissa fall då vara att göra en lantmäteriförrättning, vilket beställas i en separat ansökan till Lantmäteriet.

Läs mer i lantmäteriets informationsblad "var går gränsen?" Pdf, 514.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Hur går gränsutvisning till?

För att kunna göra en gränsutvisning görs först en arkivutredning. Den tar normalt 1–2 timmar och debiteras enligt gällande timtaxa.

När arkivutredningen är klar tillkommer fältarbete där gränsen eftersöks och markeras ute i fält med träkäpp.

Inne på kontoret töms alla mätdata från fältet och Knivsta kommun kartdatabas uppdateras med eventuella nya uppgifter som tillkommit. Ett gränsutdrag utfärdas där det bland annat framgår vilka gränspunkter visats ut.

När gränsutvisningen är klar faktureras beställaren för hela uppdraget, både arkivutredning, gränsutvisning och efterarbete enligt gällande taxa.

E-tjänster och blanketter

Beställ karta eller ett mätuppdrag

Du kan skicka in din beställning via e-post till kartochgisuppdrag@knivsta.se

Du kan också lämna din blankett till Kontaktcenter i kommunhuset eller posta den till:

Knivsta Kommun

Kart-och Gisenheten

741 75 Knivsta

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 22 juli 2022