Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Övriga mätuppdrag

Övriga mätuppdrag är sådana som varken är husutstakning eller lägeskontroll

Mätuppdrag som varken är husutstakning eller lägeskontroll utförs mot timdebitering enligt kommunens taxa. Ett mätuppdrag kan till exempel vara att markera hålen för ett planerat staket eller markera en fastighetsgräns med träkäppar, en så kallad gränsutvisning.

Gränsutvisning (kallas även gränspåvisning) innebär att en eller flera fastighetsgränser markeras med träkäppar, som ett hjälpmedel för att visa var en fastighetsgräns går. Viktigt att komma ihåg är att en gräns som markerats med träkäppar saknar juridiskt värde vid eventuella diskussioner om hur en fastighetsgräns är belägen.

Frågor kring fastighetsgränsers dragning och tillhörande gränsmarkeringar måste ställas till statliga Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du är osäker på vad som är ett mätuppdrag så går det bra att maila din fråga till kartochgisuppdrag@knivsta.se

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 maj 2021