Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

02 oktober 2019 kl 15:48

Förskola och skola

Satsning på outbildade barnskötare ska lyfta viktig yrkesgrupp

Nu genomför kommunen en satsning på oubildade barnskötare i de kommunala verksamheten. Det är en viktig yrkesgrupp som tillbringar mycket tid med barnen.

Under det närmaste året genomför Knivsta kommun satsningar på outbildade barnskötare i den kommunala verksamheten. Det handlar om tillsvidareanställda medarbetare som har barnskötartjänster men saknar den formella barnskötarutbildningen.

- Vi vill lyfta den här yrkesgruppen. De utgör en viktig grupp för oss som arbetsgivare. De tillbringar mycket tid med barnen, och vi vill därför särskilt stärka deras kompetens till stöd för barnens utveckling och det gemensamma arbetet i arbetslaget, säger Britt-Marie Hedlund som är verksamhetschef för förskolan i kommunen

Komptensstärkande studiecirkel

Med start i augusti pågår en studiecirkel som en kompetensstärkande satsning med ett 15-tal deltagare. Under sex tillfällen under det kommande året träffas deltagarna och fördjupar sig i bland annat förskolans nya läroplan, barnskötarrollen, demokrati och kommunikation utifrån fokus på förskolans uppdrag. Studiecirkeln genomförs på arbetstid och initiativet kommer från förskolornas rektorer.

- Vi vill stärka deltagarna i deras yrkesroll utifrån de förutsättningar som de har. Vi ser gärna också att de här medarbetarna blir lite av ambassadörer på förskolorna kring språket, och vikten av att ge barnen förutsättningar till kommunikation och samspel, säger Anne-Lie Stellmar, biträdande rektor för Lagga och Långhundra förskolor och den som håller i studiecirkeln.

Barnskötarutbildning på distans

Knivsta kommun har också sökt och beviljats pengar från Omställningsfonden för att kunna erbjuda medarbetare att gå en barnskötarutbildning. Målsättningen är att barnskötarutbildningen ska dra igång i början av 2020.

- Vi har fått pengar för sammanlagt 25 utbildningsplatser, vilket är väldigt roligt. Utbildningen kommer att ske på distans, och de medarbetare som deltar kommer att studera på sin fritid. Vi som arbetsgivare kan tack vare medel från Omställningsfonden stå för kostnaden för utbildningen, säger Britt-Marie Hedlund, verksamhetschef för förskolan.

Kompetenshöjning av fritidspersonal fortsätter

Parallellt med satsningen på outbildade barnskötare fortsätter satsningen Fritidslyftet, som genomfördes för första gången i fjol. Det är en skräddarsydd kompetenssatsning på outbildad fritidshemspersonal inom den kommunala verksamheten. Upplägget är detsamma som förra året. Vid åtta tillfällen studerar deltagarna ämnen som fritidshemmets uppdrag, skollagen, systematiskt kvalitetsarbete, elevdemokrati, samverkan mellan hemmet och skolan och sociala relationer.

- Vi är jättenöjda med förra året, vilket även de som deltog i Fritidslyftet var. Det här är en bra satsning för att ytterligare höja kompetensen om läroplansuppdraget i våra fritidshem och därmed även höja kvaliteten där. Vi har haft första träffen och det kändes väldigt bra, säger Jonas Andrae Johansson som är verksamhetschef för grundskolan i Knivsta kommun.


Sidan uppdaterades: 4 december 2019