Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

13 november 2019 kl 16:27

Bygga, bo och miljö

Knivsta kommun ingår stadsutvecklingsavtal med ankarbyggherrar

Knivsta kommun arbetar med att ta fram ett planprogram för hur västra Knivsta ska utvecklas till en hållbar stadsdel. Genom att i ett tidigt skede involvera kompetens utifrån i form av ankarbyggherrar vill kommunen nå en högre kvalitet i planarbetet.

Planprogrammet, som ska ligga till grund för kommande detaljplaner i västra Knivsta, beräknas vara färdigt för att kunna antas av kommunfullmäktige under våren 2021.

Stadsutvecklingsavtal med fyra byggaktörer

I det här arbetet provar Knivsta kommun en ny metod för att säkra hög kvalitet i planeringen av området genom att tidigt involvera kompetens utifrån. Efter att ha fört diskussioner med ett tiotal byggföretag har fyra byggherrar valts ut för att ingå ett så kallat stadsutvecklingsavtal med kommunen. De fyra byggföretagen är Bonava Sverige AB, Genova Property Group AB, Wallenstam AB samt Walloxstrand AB.

Avtalet innebär att byggherrarna blir så kallade ankarbyggherrar, och kommer utgöra en referensgrupp i programarbetet. Därmed har de möjlighet att ge input i ett tidigt skede av planeringen av västra Knivsta. Byggherrarna betalar 1 miljon kronor var till kommunen som ett bidrag till finansieringen av framtagandet av planprogrammet. I utbyte kommer de få varsin markanvisning med en yta som motsvarar cirka 250 lägenheter, på en ännu inte bestämd yta inom programområdet.

Samarbetet ska bidra till högre kvalitet i planeringen

- När vi planerar för det framtida Knivsta vill vi att det ska bli ett bra och hållbart samhälle i alla perspektiv. Det handlar till exempel om hur vi bäst får in grönområden, mötesplatser och bra miljöer för barn i stadsdelen och om hållbar byggnation. Vi behöver knyta till oss den här kompetensen utifrån. De här avtalen innebär att byggherrarna är med och finansierar vårt programarbete samtidigt som de bidrar med sin kunskap och inspiration från marknaden. Vi menar att det här kommer bidra till en högre kvalitet i planeringen av västra Knivsta, säger Peter Evansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Knivsta.

Ankarbyggherrarna leds av professor Göran Cars

Referensgruppen med de fyra byggherrarna kommer att ledas av Göran Cars, professor i samhällsplanering vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han har omfattande erfarenhet av stora stadsutvecklingsprojekt, bland annat planeringen av Kirunas nya stadskärna.

- Utifrån de mål och ambitioner som kommunen uttryckt för utveckling av västra Knivsta kan kvalitets- och effektivitetsvinster erhållas genom att bjuda in byggaktörer till samverkan redan i tidiga skeden. Byggaktörernas kunskaper kan tas till vara för att säkerställa att det som planeras också är tekniskt och ekonomiskt genomförbart, säger Göran Cars.

Beslut om att kommunen ska teckna stadsutvecklingsavtal med de fyra byggherrarna fattades av kommunstyrelsen den 12 november 2019. Avtalen väntas kunna undertecknas inom kort.


Sidan uppdaterades: 26 november 2019