Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

29 november 2019 kl 11:48

Jobb och näringsliv

Information till företagare om avvecklad verksamhet, hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll

Har du under året avvecklat en verksamhet som omfattas av hälsoskyddstillsyn eller livsmedelskontroll? Avregistrera din verksamhet hos kommunen före 31 december för att undvika årsavgift för tillsyn för år 2020.

Är du Knivstaföretagare och har avvecklat en verksamhet som omfattas av hälsoskyddstillsyn eller livsmedelskontroll under året? Då behöver du avregistrera din verksamhet hos miljöenheten i Knivsta före 31 december. Genom avregistreringen undviker du att betala årsavgift för tillsyn och kontroll för år 2020.

Avregistrera din verksamhet genom att meddela miljöenheten. För livsmedelsverksamheter ska du skicka in en blankett om att verksamheten upphört.

Se blankett Ändra eller upphör med livsmedelsverksamhet

Skicka in din blankett eller meddela till knivsta@knivsta.se, eller skicka den med brevpost till Knivsta Kommun, 74175 Knivsta. Märk kuvertet ”Miljöenheten”.

Fakta om hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll

Alla livsmedelsföretag ska vara godkända eller registrerade. Riksdag och regering har bestämt att kostnaderna för livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter. Avgifter för livsmedelskontroll tas ut av alla som hanterar livsmedel.

Avgifter när det gäller kontroll som kommunerna beslutar om är:
  • Avgift för registrering och godkännande av verksamhet.
  • Årlig kontrollavgift
  • Extra offentlig kontrollavgift
Läs mer om livsmedelskontroll och avgifter för livsmedelskontroll

Sidan uppdaterades: 29 november 2019