Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

05 december 2019 kl 16:36

Förskola och skola

Ersättning för busskort vid val av skola dras in

Utbildningsnämnden beslutade vid sitt möte den 3 december 2019 att dra in rätten till ersättning för busskort vid val av annan skola i Knivsta kommun än den eleven är anvisad till. Förändringen gäller från och med höstterminen 2020.

Utbildningsnämnden beslutade vid sitt möte den 3 december 2019 att dra in rätten till ersättning för busskort vid val av annan skola i Knivsta kommun än den eleven är anvisad till. Förändringen gäller från och med höstterminen 2020.

Knivsta kommun har tidigare erbjudit vårdnadshavare till barn som har valt en annan skola inom Knivsta kommun än den som eleven är anvisad till, möjligheten att få ersättning för kostnaden för busskort. Det här erbjudandet är inte ett krav enligt Skollagen.

Besparingar orsak till beslutet

Eftersom utbildningsnämnden, liksom övriga verksamheter i Knivsta kommun, har ett behov av besparingar har utbildningsnämnden beslutat att dra in den här möjligheten till ersättning. Beslutet innebär en besparing på cirka 450 000 kronor per helår, det vill säga 225 000 under 2020.

Har du som vårdnadshavare valt en kommunal skola eller en fristående skola i Knivsta kommun kan ditt barn ändå ha rätt till skolskjuts med buss. Det gäller om resorna kan ske utan att det innebär fördyringar eller organisatoriska svårigheter för kommunen jämfört med om barnet skulle gå i den anvisade skolan. Du behöver göra en ansökan för detta.


Sidan uppdaterades: 6 december 2019