Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

23 mars 2020 kl 09:17

Bygga, bo och miljö

Förlängd granskningstid för förslag till detaljplan för
del av kvarteret Segerdal

Planen ställdes ut för en andra granskning den 6 mars eftersom det har skett en förändring av användningen av kvarteret intill korsningen Centralvägen och Apoteksvägen. Då kungörelsen inte lades upp på hemsidan den 6 mars, som brukligt är, förlängs nu granskningstiden för planen till den 8 april. Du har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget mellan 6 mars och 8 april 2020.

Förändringen i användningen av kvarteret innebär att möjligheten till att bygga bostäder inom det kvarteret har tagits bort. Endast centrumverksamheter möjliggörs. Anledningen är att bullernivåerna beräknas bli för höga. Korrigeringar i plankartan har gjorts i och med denna förändring.

Så här tar du del av förslaget till detaljplan

Planen ställs ut i entrén i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, mellan den 6 mars och den 8 april.

Du kan också ta del av alla handlingar här

Så här lämnar du synpunkter på förslaget

Alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra det. Vi läser och registrerar alla inkomna synpunkter.

Den som inte framfört sina skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta planen. Synpunkter som lämnats under samrådsskedet behöver inte upprepas/lämnas in igen.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 8 april 2020 till:

Knivsta kommun
Planenheten
741 75 KNIVSTA

eller till: knivsta@knivsta.se

Märk handlingen BMK 2017-163

Synpunkter som lämnas på Facebook blir allmän handling som kan läsas av alla och kan komma att diarieföras. För att vi ska kunna beakta din synpunkt, och för att du ska behålla din rätt att överklaga detaljplanen, behöver du dock återkomma till kommunen innan den 8 april 2020 med ditt yttrande och dina kontaktuppgifter enligt instruktionen ovan.

Läs mer

Se hela detaljplaneförslaget här

Sidan uppdaterades: 23 mars 2020