Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

27 mars 2020 kl 14:45

Bygga, bo och miljö

Förslag till detaljplan för Lötängen är nu ute på samråd

Planområdet ligger i centrala Knivsta och omfattar nuvarande Ängby industriområde med intilliggande Gredelbyleden, Knivstavägen och Förrådsvägen. Samrådet pågår från och med 27 mars till och med 27 april 2020.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en varierad och ändamålsenlig bebyggelse med bostäder, skola, förskola och centrumverksamhet. Detaljplanen möjliggör också för nya gemensamma mötesplatser så som parker och torg.

Planen utförs med utökat förfarande enlig plan- och bygglagen (PBL). Planen är förenlig med gällande översiktsplan då området är utpekat som en potentiell plats för ny bebyggelse.

Så tar du del av förslaget till detaljplan

Planen ställs ut i entrén, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, mellan den 27 mars och den 27 april 2020.

Alla handlingar finns tillgängliga här på www.knivsta.se/pagaendedetaljplaner

I samband med samrådet för detaljplan Lötängen hade kommunen tänkt ha ett samrådsmöte. I och med den rådande situationen med coronaviruset kommer vi nu istället att erbjuda telefontider då ni är välkomna att ställa frågor. Vi återkommer med telefontider inom kort - håll utkik på webben via länken ovanför.

Så lämnar du synpunkter på förslaget

Alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra det. Vi läser och registrerar alla inkomna synpunkter.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 27 april 2020 till:

Knivsta kommun
Planenheten
741 75 Knivsta

Eller till eller till: knivsta@knivsta.se

Ange diarienummer SBK 2017-000292 på handlingen.

Synpunkter som lämnas på Facebook blir allmän handling som kan läsas av alla och kan komma att diarieföras. För att vi ska kunna beakta din synpunkt, och för att du ska behålla din rätt att överklaga detaljplanen, behöver du dock återkomma till kommunen innan den 27 april 2020 med ditt yttrande och dina kontaktuppgifter enligt instruktionen ovan.

Läs mer och ta del av alla handlingar här.

Hälsningar
Samhällsbyggnadskontoret

Sidan uppdaterades: 30 mars 2020