Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

17 april 2020 kl 09:56

Bygga, bo och miljö

Dialog via telefon ersätter öppet hus om detaljplan för Lötängen

Förslag till detaljplan för Lötängen är ute på samråd och fram till den 27 april 2020 kan du lämna dina skriftliga synpunkter. Onsdagen den 22 april hade ett öppet hus om planförslaget planerats, men mötet ställs in för att motverka spridning av covid-19. Istället bjuder kommunen in till dialog om planförslaget via telefon.

Förslag till detaljplan för Lötängen

Planområdet ligger i centrala Knivsta och omfattar nuvarande Ängby industriområde med intilliggande Gredelbyleden, Knivstavägen och Förrådsvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en varierad och ändamålsenlig bebyggelse med bostäder, skola, förskola och centrumverksamhet. Detaljplanen möjliggör också för nya gemensamma mötesplatser så som parker och torg. Samrådet pågår från och med 27 mars till och med 27 april 2020.

Dialog via telefon ersätter öppet hus

Onsdagen den 22 april hade ett öppet hus om planförslaget planerats, men mötet ställs in för att motverka spridning av covid-19. Istället bjuder kommunen in till dialog om planförslaget via telefon, då allmänheten kan ringa in och lämna synpunkter och ställa frågor. Du kan exempelvis ställa frågor om trafik, genomförande/utbyggnad av detaljplanen, utveckling av västra Knivsta, föreslagen bebyggelse och om planarbetet i sin helhet.

Den här tiden genomförs dialogen

Onsdag 22 april klockan 14.00- 16.30
Torsdag 23 april klockan 08.00-10.00

Så gör du för att delta i dialogen

Ring in via Kontaktcenter Knivsta under tiderna ovan, på telefon 018-34 70 00.
Uppge att du vill prata om detaljplanen för Lötängen så kommer du bli kopplad till någon av de handläggare som arbetar med frågan. Skulle det vara samtal före dig kommer du kunna lämna dina kontaktuppgifter så att en handläggare kan ringa upp dig.

Så tar du del av förslaget till detaljplan

Planen ställs ut i entrén, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, mellan den 27 mars och den 27 april 2020.
Alla handlingar finns tillgängliga här på www.knivsta.se/pagaendedetaljplaner

Sidan uppdaterades: 17 april 2020