Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

20 maj 2021 kl 14:31

Bygga, bo och miljö

Hjälp kommunen genom att rapportera vildsvin och spår efter dem

Vildsvinsstammen ökar relativt snabbt i Sverige. Knivsta kommuns Park- och naturenhet arbetar med att kartlägga hur traktens vildsvin rör sig. Nu kan du via en enkel rapporteringsfunktion hjälpa till genom att tipsa oss om du ser vildsvin eller spår av dem.

Vildsvin är vanligtvis skygga djur som undviker människor. De rör sig i grupp över stora områden och befinner sig ibland i tätort men oftast på landsbygden.

Kommunens viltvårdare kartlägger hur traktens vildsvin rör sig för att, med olika åtgärder, begränsa vildsvinens framfart. Vildsvin är varje enskild markägares ansvar. Kommunen tar alltså hand om vildsvinen på kommunens mark och i tätorten. Det är ett mödosamt och viktigt arbete eftersom vildsvin blir vanligare i Knivsta kommun och hela Uppland.

Tipsa oss om du har sett vildsvin

Nu finns det en enkel rapporteringsfunktion för dig som ser vildsvin, eller spår efter dessa, i Knivsta kommun. Här kan du enkelt rapportera in var du sett vildsvin eller bök av dem genom att markera platsen på en karta. Du kan också meddela antal svin du sett på platsen samt vilket datum du gjorde iakttagelsen.

Vi som kommun samlar in dessa uppgifter från dig som invånare för att få en mer komplett bild av var vildsvinsgrupper rör sig i hela vår kommun, även på platser där vi inte är ansvariga för vildsvinens framfart.

Vad händer med min rapportering om vildsvin?

Allmänhetens observationer, med hjälp av markeringarna på kartan, sammanställs löpande och kommer att användas i kommunikationen med andra markägare, jaktlag i kommunen samt med Länsstyrelsen. Knivsta kommuns viltvårdares arbete med att mota vildsvin sker uteslutande på kommunal mark.


Här hittar du den digitala rapporteringsfunktionen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om vildsvin och hur kommunens viltvårdare arbetar.
Läs mer om jakt och vilt och regler kring detta på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

vildsvin


Sidan uppdaterades: 20 maj 2021