Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

07 juni 2021 kl 10:57

Bygga, bo och miljö

Roslagsvatten inventerar dag- och spillvattenanslutningar runt Särstabadet

Under veckorna 23 - 25 kommer ett företag arbeta med att inventera dag- och spillvattenanslutningar på fastigheter i området runt Särstabadet. För att effektivt undersöka ledningarna används ofarlig så kallad teaterrök. Arbetet görs på uppdrag av Roslagsvatten i samband med att kommunens ledningar inventeras.

Syftet med undersökningen är att minska belastning av regnvatten och dränvatten i spillvattenledningsnätet vid nederbörd. Tillskottsvatten medför en stor och onödig miljöbelastning samt en risk för översvämning av källare.

För att effektivt kunna undersöka fastigheternas anslutningar använder man rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar med mera. Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök. Skulle den komma in i fastigheterna så är det bara att vädra ut.

Ett brev har skickats ut till berörda fastighetsägare.

Läs mer på Roslagsvattens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
.


Sidan uppdaterades: 7 juni 2021