Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

30 november 2022 kl 16:17

Bygga, bo och miljö

Okänt avfall dumpat i naturreservat

Kommunens miljöenhet har fått kännedom om dumpning av okänt avfall i Kungshamn-Morga naturreservat. Dumpningen är ett brott som nu utreds av polisen. Miljöenheten arbetar för en skyndsam sanering för att undvika negativ påverkan på miljön.

Avfallet består av ett större antal cylinderformade plastföremål och en slamliknande sörja. Inspektör från Miljöenheten har varit på platsen för dokumentation och provtagning. Proverna har skickats på analys.

Som tillsynsmyndighet har kommunen ansvar för att se till att miljöbalken efterlevs. Enligt huvudregeln ansvarar den som har orsakat skadan för att vidta saneringsåtgärder. Personen som har dumpat avfallet är i nuläget inte känd och därför arbetar kommunen nu med att få till en skyndsam sanering.

– Det här är ett miljöbrott som vi ser oerhört allvarligt på. Kommunen agerar utifrån försiktighetsprincipen och vi har därför beslutat att sanera platsen för att minimera risken att miljön kommer till skada, säger Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef i Knivsta kommun.

Det berörda området är Turelunds parkering intill Kungshamn-Morga naturreservat.

Fakta

Tillsynsmyndighet inom Knivsta kommun är bygg- och miljönämnden. Ärendet drivs av Miljöenheten och tillsynen genomförs av miljöinspektörer på delegation av nämnden.

Enligt miljöbalken (1998:808) ska tillsynsmyndigheten på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken följs, samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.

Gå till miljöbalken på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades: 30 november 2022