Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

12 augusti 2020 kl 10:30

Förskola och skola

Justering av budget inom förskola och grundskola

Utbildningsnämnden beslutade den 11 augusti om revidering av nämndbudget och resursfördelning för 2020. Beslutet innebär en reviderad ersättning till förskolor, pedagogisk omsorg och grundskolor, såväl kommunala som fristående.

Kommunfullmäktige beslutade i juni att revidera mål och budget 2020 för att uppnå en ekonomi i balans i kommunen. Varje nämnd ska besluta om en reviderad nämndbudget utifrån de nya budgetramarna.

För utbildningsnämnden innebär de nya budgetramarna besparingar på sammanlagt 4,2 miljoner kronor under resten av året. Utöver detta har staten avvecklat vissa statsbidrag inom grundskolan. Dock ersätter kommunen både kommunala och fristående grundskolor för de borttagna statsbidragen.

Sänkning av barnpengen

Under sitt möte 11 augusti beslutade utbildningsnämnden att revidera barnpengen som kommunen betalar ut till både fristående och kommunala förskolor samt pedagogisk omsorg. Sänkningen av ersättningen genomförs från och med oktober 2020. För en kommunal förskola med 70 barn innebär sänkningen av barnpengen minskade intäkter på cirka 55 000 kronor för innevarande år.

För grundskolan, såväl kommunala som fristående, blir den sammanlagda effekten av besparingen och tillskottet för de uteblivna statsbidragen att skolan totalt sett får mindre resurser. För en kommunal grundskola med 300 elever handlar det om minskade intäkter på cirka 300 000 kronor under 2020.

Konsekvenserna av beslutet kommer att hanteras av respektive förskola och skola under hösten.

Anna Koskela Lundén (L), Matilda Hübinette (KNU) och Jimmy Lagberg (SD) reserverade sig mot beslutet.


Sidan uppdaterades: 12 augusti 2020