Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

25 augusti 2020 kl 09:09

Förskola och skola

Skolbuss ersätter skolskjutstaxi för 40-tal elever

Förvaltningen har genomfört en översyn av skolskjutsverksamheten i kommunen. Bakgrunden är att kostnaderna för skolskjutstaxi har ökat och att kommunens alla verksamheter har fått i uppdrag att se över sina kostnader. Översynen har resulterat i en förändring som innebär att bussar ersätter skolskjutstaxi för sammanlagt cirka 45 elever. Förändringen innebär en årlig besparing på cirka 2 miljoner kronor.

Från och med höstterminen kommer cirka 45 elever i områdena Risby, Skottsila, Vickeby, Haknäs och Marma som tidigare haft skolskjutstaxi att erbjudas skolskjuts med buss istället. För att eleverna inte ska behöva gå över trafikerade vägar för att komma till busshållplatsen har ett par busslinjer dragits om.

Inför förändringen har kommunen bedömt trafiksäkerheten på de vägar som eleverna behöver gå längs för att komma till busshållplatserna. Trafiken har mätts vid olika tillfällen på de aktuella vägsträckorna, vid de tidpunkter då eleverna är på väg till och från skolbussen. Mätningarna visar att trafikmängden är mycket låg och består av cyklister eller personbilar.

- Vi skulle självklart inte genomföra den här förändringen om det fanns tveksamheter kring trafiksäkerheten. Barnens säkerhet är prioritet ett. Bussen har fler sittplatser än skolskjutstaxin och hämtar därför upp fler barn samtidigt vilket gör att restiden kan bli längre från vissa adresser. Någon morgontur är lång, cirka en timme, men vi håller oss med god marginal inom skolskjutsreglementets nivåer. Oftast tar resorna med bussen mellan 10 och 20 minuter, säger Ann Ohlsson Ax, administrativ chef Utbildningskontoret.

Kommunen beklagar bristfällig information inför förändringen

Vårdnadshavare har riktat kritik mot att informationen inför förändringen har varit bristfällig, något som förvaltningen håller med om och beklagar. Inför skolstarten gick informationen om förändringen ut via Unikum, som är skolans kommunikationskanal med vårdnadshavare. Informationen fanns också på kommunens webbplats.

- Vi skulle naturligtvis ha skickat ut informationen individuellt till alla berörda vårdnadshavare per brev i god tid. Nu fick de ett extra, personligt brev ett par dagar in på terminen, vilket var alldeles för sent. Vi har bett om ursäkt för det och tar med det som en lärdom, säger Ann Ohlsson Ax.

Sidan uppdaterades: 25 augusti 2020