Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

15 oktober 2020 kl 13:54

Förskola och skola

Tyck till om förskolan

Har du barn i kommunal eller privat förskola i Knivsta kommun? Mellan 15 oktober och 16 november kan du vara med och svara på en enkät om vad du tycker om verksamheten. Svaren hjälper oss i arbetet att granska och utveckla förskolan i kommunen. Var med och tyck till - dina svar hjälper oss att bli bättre!

Frågorna handlar bland annat om hur du upplever att ditt barn trivs på förskolan, om du tycker att förskolan erbjuder ditt barn en stimulerande miljö och om du upplever att barnen blir ”sedda och hörda” av förskolepersonalen.

Om du har flera barn i förskoleverksamheten i Knivsta kommun ber vi dig svara på en enkät per barn. Det gör du genom att använda samma länk flera gånger.

Ta tillfället i akt att tala om vad du tycker. Stort tack för din medverkan!

Se mer och svara på föräldraenkäten

Barn fotograferade ovanifrån med vita hjärtan i händerna

Sidan uppdaterades: 15 oktober 2020