Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

22 juni 2021 kl 16:38

Förskola och skola

Knivsta Fritidsklubb får ny organisation till höstterminen

Från och med skolstarten hösten 2021 kommer Knivsta Fritidsklubb, med verksamhet för elever i årskurs 4, 5 och 6, att omorganiseras. Den tidigare verksamheten vid Guldgruvan upphör och istället kommer Fritidsklubbens verksamhet att drivas i Högåsskolans och Segerstaskolans lokaler.

Hittills har Knivsta Fritidsklubbs verksamhet drivits av Kultur- och fritidskontoret. Från och med höstterminen 2021 kommer ansvaret istället att ligga på Utbildningskontoret. Det innebär att verksamheten vid Guldgruvan, som hållit till i en lokal vid Sjögrenska gymnasiet, upphör. Från och med skolstarten kommer fritidsklubbsverksamhet istället att erbjudas på Segerstaskolan för Segerstaskolans elever och på Högåsskolan för elever från Högåsen och Ängby. Att Ängbys elever erbjuds fritidsklubb på Högåsskolan beror på lokalbrist på Ängbyskolan.

Verksamheten utformas tillsammans med eleverna

Båda skolorna kommer att fortsätta att driva fritidsklubb liknande den som tidigare har bedrivits av Kultur- och fritidskontoret på Guldgruvan. Det är elevernas intressen som är utgångspunkten vid planeringen av aktiviteter. Klubbarnas verksamhet kommer utformas tillsammans med de elever som är anmälda till klubben när verksamheten startar i augusti. Berörda vårdnadshavare har fått information om förändringen.
Sedan tidigare driver Utbildningskontoret en Fritidsklubb på Alsike skola - den påverkas inte av omorganisationen.

- Vi gör den här förändringen för att säkerställa att barnen ska fortsätta att få en innehållsrik fritid med god kvalitet med hänsyn till rådande ekonomiska förutsättningar. Förändringen innebär minskade kostnader för lokal samt möjlighet att använda personal på ett sätt som kan inrymmas i befintlig organisation inom skola. Det gör att trycket på intäkter från klubben inte blir lika stort, och därmed blir verksamheten inte lika sårbar, säger Catrine Wermelin, fritidschef Knivsta kommun.

- Vi tror att det här blir en bra lösning, även om vi förstår att det kan finnas viss oro för att det bara blir mer fritidshem och inte klubb Vi tror att fler elever kommer nyttja Fritidsklubbarna när de finns ute på skolorna, och vi vill att så många som möjligt ska få en meningsfull fritid. Till skillnad från fritidshemsverksamheten i åk F-3 så har ju eleverna i Fritidsklubben större inflytande och verksamheten kommer vara mer flexibel, med större tyngdpunkt på elevernas delaktighet och ansvarstagande. Planeringen av Fritidsklubbarnas verksamheter kommer ske tillsammans med eleverna, och på exempelvis Segerstaskolan har eleverna redan fått lämna förslag på vilka aktiviteter de vill ha till hösten, säger Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola Knivsta kommun.

Vill du anmäla ditt barn till Fritidsklubben till höstterminen?

Läs mer om Fritidsklubben här och gör din anmälan.

Kort om Fritidsklubben

  • Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år, kan du välja fritidsklubb i stället för fritidshem. Elevernas intressen är utgångspunkten vid planeringen av aktiviteter.
  • Fritidsklubbarna finns vid Alsike skola, vid Högåsskolan och vid Segerstaskolan. De öppnar vid skoldagens slut och stänger 17.00. Under lov och studiedagar är klubben öppen 9-16.00. Mellanmål serveras.
  • På fritidsklubben tar eleverna ett större ansvar för sin fritid än tidigare. Barnen kommer överens med sina föräldrar om vilka dagar och tider de ska vara på klubben, och de går hem själva.

Sidan uppdaterades: 22 juni 2021