Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

28 april 2022 kl 14:40

Förskola och skola

Lokalförändringar för barn och elever i centrala Knivsta till hösten 2022

Utbildningsnämnden har beslutat om flera förändringar för kommunens utbildningslokaler i centrala Knivsta. Syftet är att hitta en hållbar lösning för kommunens samtliga utbildningsverksamheter. Bakgrunden är att Segerstaskolans lokaler är fuktskadade.

Segerstaskolans lokaler har sedan 2017 varit föremål för olika utredningar och åtgärder, då medarbetare har upplevt luftkvaliteten som dålig. Nuvarande fastighetsägaren Genova har engagerat sig i frågan och gjort olika insatser, men de upplevda problemen har tyvärr fortsatt. I höstas gjordes en byggnadsteknisk utredning som konstaterar att det finns fuktskador och mikrobakteriell skada i skolans lokaler.

Bygg- och miljönämnden överväger att besluta att Segerstaskolans lokaler, i sitt nuvarande skick, inte får användas för skol- och fritidsverksamhet från och med den 1 augusti 2022. Beslut i frågan väntas i slutet av maj. Kommunen har en fortsatt dialog med fastighetsägaren.

Utbildningskontoret har tagit fram förslag

Utbildningskontoret har, mot bakgrund av det här, tagit fram ett förslag på hur kommunens utbildningslokaler i centrala Knivsta ska kunna användas på bästa sätt.

Förslaget innebär att Segerstaskolans elever inför terminsstarten i höst flyttar till Sjögrenska gymnasiets lokaler intill Thunmanskolan. Gymnasieeleverna på Sjögrenska flyttar i sin tur till intilliggande förskolan Skutan, och Skutans barn kommer gå på förskolor i närheten.

- Vår ambition är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla Knivstas barn, elever och medarbetare. Den här lösningen baseras på att vi sett ett vikande barnunderlag till Skutans förskola under flera år och delar av lokalerna där står idag tomma. Det öppnar upp för den här omflyttningen, som vi tror kommer vara bra på sikt för alla. När Skutans barn flyttar till närliggande förskolor får de träffa fler barn i sin egen ålder, och får gemenskap i en större grupp, säger Tapio Liimatainen.

För Sjögrenska gymnasiets elever, som nu kommer att gå på Skutan, planeras för en mer långsiktig lösning i Knivsta Centrum för idrott och kultur.

Vårdnadshavare och medarbetare har informerats. De kommer löpande få information om hur flytten ska genomföras, bland annat hålls informationsmöten för vårdnadshavare på Segerstaskolan respektive Skutans förskola under nästa vecka.

Så här blir omflyttningen

Utbildningsnämnden har beslutat att godkänna Utbildningskontorets förslag:

  • Segerstaskolans elever flyttar inför terminsstart 2022 till Sjögrenska gymnasiets lokaler intill Thunmanskolan.
  • Gymnasieeleverna på Sjögrenska flyttar till intilliggande förskolan Skutan till terminsstart 2022.
  • Skutans barn placeras på andra förskolor i närområdet.
  • Ambitionen är att Sjögrenska gymnasiet flyttar in i nya lokaler i CIK till höstterminen 2023.

Sidan uppdaterades: 28 april 2022