Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

27 juni 2022 kl 14:37

Förskola och skola

Sommarjobbare bygger Knivsta i Minecraft - del i större projekt för att öka barn och ungas delaktighet

Under tre veckor sommarjobbar tre ungdomar med att bygga upp miljöer från Knivsta kommun i en digital, tredimensionell miljö. Arbetet ingår i ett nytt projekt med syfte att öka dialogen mellan kommunen och de yngre invånarna kring hur Knivsta kommun ska utvecklas.

I en av Knivsta kommuns kontorslokaler sitter sommarjobbarna Otto, Phelix och Robin och arbetar för fullt på bärbara datorer. De bygger i Minecraft Education Edition, en utbildningsversion av spelet Minecraft, speciellt utvecklad för att användas i utbildning. Just idag bygger de Knivsta kommunhus.

- Vi har varit ute och fotat Knivsta centrum, CIK och de flesta skolorna, för att se exakt hur byggnaderna ser ut. Sen utgår vi från digitala kartor av Knivsta, och så bygger vi upp husen och miljöerna med byggblock, med rätt färger och rätt dimensioner, säger Otto Hising Walhed.

- Vi har alla tre byggt i Minecraft tidigare, det har nog alla ungdomar i vår ålder gjort. Det går rätt snabbt. Det är ett bra sommarjobb, säger Phelix Lindahl.

Syftet är att öka dialogen med Knivstas unga

De uppbyggda knivstamiljöerna som Phelix, Robin och Otto tar fram ska användas i ett nytt projekt som drivs av Utbildningskontoret i samverkan med Samhällsbyggnadskontoret. Syftet är att öka dialogen med Knivstas barn och unga genom att använda Minecraft för att få in deras synpunkter och åsikter till kommunen. Idén vann den kommunövergripande innovationstävlingen Hackaton 2021 och har fått grönt ljus för att fortsätta.

- Vi såg ett behov av att göra våra yngre invånare mer delaktiga i ”det demokratiska samtalet”, då vi såg från olika enkäter att barn och unga kände en låg delaktighet i hur de kan påverka sin kommun. Skolan behöver också digitaliseras i enlighet med läroplanen. Idén utvecklades för att möta dessa behov, säger Daniel Lafvas, utvecklingsledare IKT och Skoldatatek på Utbildningskontoret och initiativtagare till projektet.

Pilotprojekt planeras till hösten

Projektet, som beräknas pågå i flera år, börjar i pilotform höstterminen 2022. I början av terminen kommer olika byggutmaningar, som planerats i samråd med Knivsta kommuns samhällsbyggnadskontor, att presenteras. Det kan exempelvis handla om att eleverna ska bygga förslag på hur de vill att ett utpekat område i Knivsta ska utvecklas. Tanken är att förslagen ska dokumenteras så att elevernas synpunkter tas tillvara. Skolorna kommer få anmäla sitt att intresse att delta.

- Det känns jättekul att det vi skapar nu kan hjälpa till och göra det lättare för barn och unga att påverka. Om du vill visa hur du vill att ett område ska se ut kan det vara lättare att bygga det i Minecraft än att skriva eller rita, säger Robin Melin-Jones.

- Många barn tycker nog det är roligare att spela istället för att skriva, det är bra att man kan använda olika sätt för att kunna påverka, säger Otto Hising Walhed.

Sidan uppdaterades: 27 juni 2022