Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

08 juni 2020 kl 10:28

Jobb och näringsliv

Kommunstyrelsen beviljar förslag från Knivsta Företagarförening för att stötta lokala näringslivet

Kommunstyrelsen har beviljat ett förslag från Knivsta Företagarförening med insatser för att motverka effekterna av pandemin för Knivstas företag. Föreningen får 100 000 kronor för att genomföra insatser om ökad samverkan mellan företag, ökad lokal handel och hjälp till drabbade företag med synlighet och marknadsföring.

- Vi är glada att kommunen lyssnat i de möten vi har haft och att vi får möjlighet att göra verkstad. Bland annat ska vi ta fram en sökbar databas, där både företag och invånare kan söka efter lokala tjänster, produkter och kompetens, säger Patrik Ferdinandsson, ordförande i Knivsta Företagarförening.

Insatserna vänder sig till alla företag i kommunen

Pengarna ska också användas för att göra marknadsföringsinsatser där företag i Knivsta kan få hjälp med synlighet. Pandemin har lett till att kunder har ändrat sitt beteende och för många verksamheter har det lett till minskade intäkter och ett behov av att snabbt ställa om verksamheten efter de nya förutsättningarna. Exakt hur dessa insatser ska se ut kommer att formas efter de önskemål och behov som drabbade företag själva är med och tar fram. Insatserna vänder sig till alla företag i Knivsta kommun och inget medlemskap i föreningen behövs.

- Störst utväxling får de insatser som är anpassade efter företagens faktiska behov och vi är glada över att Knivsta Företagarförening har tagit det här initiativet. Utifrån rådande läge är samverkan en vinst för alla parter. Vi värnar om det näringsliv som vi har och vill stötta på det sättet som vi har möjlighet att göra inom de kommunala ramarna, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson.

Sidan uppdaterades: 8 juni 2020