Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

10 mars 2022 kl 09:50

Jobb och näringsliv

Gustav Fridlund på nya positionen som näringslivschef i Knivsta

Vi gratulerar Gustav Fridlund som blir ny näringslivschef i Knivsta kommun. Gustav kommer närmast från en tjänst på KTH och innan dess näringslivschef i Botkyrka kommun.

Näringslivschef är en ny tjänst i Knivsta kommun. Den tillhör Tillväxtkontoret, som bildades 2021.

- I höstas utökade vi antalet näringslivsutvecklare och inrättar nu en ny tjänst som näringslivschef. Det är den största satsningen på näringslivsutveckling sedan kommunen bildades och kommer att ge oss större fokus i viktiga frågor för Knivstas fortsatta utveckling och bättre förutsättningar för en nära dialog med marknaden och civilsamhället, säger Antonio Ameijenda som är Tillväxtchef i Knivsta kommun.

De senaste åren har Gustav Fridlund varit näringslivschef i Botkyrka kommun med ansvar för etableringar, entreprenörskap och näringslivsservice samt har forskat om samhällsplanering vid KTH. I Botkyrka arbetade han även under många år med social hållbarhet och kreativa näringar med satsningar som Cirkus Cirkör och Changers Hub.

Gustav Fridlund anser att Knivsta är en av Sveriges mest intressanta kommuner, med det goda läget i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala.
- Här finns en möjlighet att bli en förebild för att uppnå hållbara stadsdelar och en levande landsbygd i nära dialog med marknaden och Knivstaborna, säger Gustav och tillägger:
- Det är med stolthet och engagemang jag tar mig an förtroendet att gå in som näringslivschef och ansluta till Knivsta kommuns tillväxtkontor.

Gustav vill bidra med ett tydligt näringsperspektiv i kommunens platsutveckling mot hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
- Tillsammans med näringslivsenheten och kollegor vill jag se till att vi har en tydlig etableringsinriktning med tillgänglig mark och en vass kommunal näringslivsservice. Jag ser väldigt mycket fram emot att under våren möta Knivstas företagare och investerare för att lyssna in nuläget efter pandemin, det oroliga omvärldsläget och hur vi tillsammans kan driva mot en hållbar tillväxt.

Antonio Ameijenda är nöjd med rekryteringen.
- Det känns väldigt bra att ha rekryterat en så kompetent, engagerad och vass näringslivschef. Varmt välkommen till oss Gustav och stort grattis till oss i Knivsta!

Gustav Fridlund tillträder tjänsten måndagen den 14 mars.

Gustav Fridlund

Gustav Fridlund, tillträdande näringslivschef i Knivsta kommun

Knivsta kommuns näringslivsstrategi

Knivsta kommuns näringslivsstrategi antogs sommaren 2021. Den pekar ut en konkret viljeriktning och en gemensam målbild för hur kommunen ska arbeta med näringslivsfrågor framöver, med sikte mot år 2035.

Läs mer om näringslivsstrategin Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades: 10 mars 2022