Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

29 september 2022 kl 12:10

Politik och organisation

Ny placering för Knivsta kommun i Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimat

Knivsta kommun klättrar åtta placeringar i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet. Det innebär att kommunen i år rankas på plats 97 av landets 290 kommuner. Rankingen bygger på företagarnas egna svar och årets enkät visar bland annat högre betyg för det som rör kommunens myndighetsutövning.

Varje vår ställer Svenskt Näringsliv en rad frågor till företag om hur de upplever företagsklimatet i kommunerna. I årets ranking får Knivsta kommun betyget 3,5 på en 6-gradig skala, vilket är samma betyg som 2021. Rikssnittets betyg är 3,4, vilket också är samma siffra som föregående år. I Sveriges kommuner och regioners kommungrupp pendlingskommuner nära större stad får Knivsta placeringen 22 av 52.

77 företag i Knivsta har svarat på enkäten, varav 43 procent anser att företagsklimatet i Knivsta kommun är bra. Jämfört med förra året har betyget ökat i exempelvis frågor som rör kommunens myndighetsutövning, samtidigt som betygen för det som rör attityder till företagande – från såväl kommunpolitiker som tjänstemän – har sjunkit.

– För kommunen är det viktigt att träffa och prata med företag om hur Knivstas företagsklimat upplevs både i tätort och landsbygd. I samband med företagsbesök och mötesplatser efterfrågar många Knivstaföretag fortsatta förbättringar inom myndighetsservice för att det ska vara lätt att göra rätt. Det finns också önskemål om att vi får fram verksamhetsmark för att göra det möjligt för företag att växa och etablera sig i hela kommunen. Svenskt Näringslivs ranking pekar i riktning mot våra prioriteringar. Jag vill rikta ett stort tack till de företag som har besvarat enkäten, säger Gustav Fridlund, näringslivschef i Knivsta kommun.

Läs mer om Knivstas ranking i företagsklimat på Svenskt Näringslivs webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades: 29 september 2022