Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

07 oktober 2020 kl 14:29

Bygga, bo och miljö

Var med och påverka Knivsta 2035 och de två nya, hållbara stadsdelarna – svara på Medborgarrådets enkät #3

Inom Utvecklingsprogram Knivsta 2035 planerar kommunen för två nya, hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike till år 2035. Medborgarrådets enkät #3 rymmer frågor om de två nya stadsdelarna och vad du vill se mer av i framtidens Knivsta. Är du inte med i Medborgarrådet än? Anmäl dig senast 21 oktober så hinner du svara på enkäten.

Vybild över Knivsta med rund bild infälld på familj i lekpark

I enkäten ställer kommunstyrelsen tillsammans med projektgruppen för Knivsta 2035 frågor som bland annat handlar om vad du skulle vilja se mer av i framtidens Knivsta, vad du tänker kring fordon och transport och vad du tycker ska finnas i ett framtida parkstråk.

Enkäten är den första möjligheten för dig som bor och verkar i Knivsta att påverka utformningen av de nya stadsdelarna.

Svaren blir en viktig hjälp i projektgruppens arbete med att ta fram ett förslag på stadsutvecklingsstrategi, som ska sätta ramarna för hur de nya stadsdelarna ska utformas.

Är du inte med i Medborgarrådet än? Anmäl dig senast 21 oktober så hinner du svara på enkäten

Just nu har vi mycket att fråga Medborgarrådets deltagare om

Du som redan är med i Medborgarrådet har kanske lagt märke till att enkät#2 och enkät #3 kommer tätt? Anledningen är att det just nu händer mycket inom kommunen och vi har mycket som vi vill fråga om.

Genom att delta i Medborgarrådet och dela med dig av dina åsikter hjälper du oss att fatta ännu mer välgrundade beslut. Tack för att du deltar!

Vår avsikt är att ha längre uppehåll mellan enkäterna framöver.

Knivsta 2035 och de två nya stadsdelarna

När två nya stadsdelar ska planeras och utvecklas är det mycket att ta ställning till. Kommunen vill forma framtidens Knivsta i samverkan med dig som bor och verkar här. På det sättet kan vi skapa ett samhälle som många trivs i och känner sig delaktiga i.

Under de kommande åren kommer vi att bjuda in till olika sorters dialog om västra Knivsta och Alsike, och om hur Knivsta ska se ut i framtiden.

De nya stadsdelarna kommer att växa fram under lång tid, och det kommer att finnas många tillfällen till dialog och samskapande.

Läs mer om Utvecklingssprogram Knivsta 2035 och de två nya, hållbara stadsdelarna

Läs om hur du kan vara med och påverka

Om Medborgarrådet

Kommunens folkvalda politiker har beslutat att kommunen ska ha ett Medborgarråd. Syftet är att tidigt kunna fånga den allmänna opinionen i olika frågor, och med hjälp av dialog få fram ett bredare och bättre beslutsunderlag.

Läs mer om Medborgarrådet

Sidan uppdaterades: 7 oktober 2020