Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

12 oktober 2020 kl 15:25

Bygga, bo och miljö

Naturvårdare genomför naturvärdesinventering i norra Alsike

Denna vecka genomförs en så kallad naturvärdesinventering i norra Alsike. Det betyder att du kan träffa på skogsklädda personer som rör sig i skog och mark i trakten. De är naturvårdare från företaget Calluna, som genomför undersökningen på uppdrag av Knivsta kommun.

Naturvärdesinventeringen äger rum i den norra delen av Alsike, både på västra och östra sidan om järnvägen. I undersökningen kommer naturvårdarna att kartlägga en viss del av området för att se om där finns strukturer eller arter som är extra intressanta. Det kan röra sig om växter, svampar eller djur som är ovanliga, fridlysta eller på annat sätt skyddsvärda.

Inventeringen genomförs som en del i arbetet med att ta fram ett förslag på stadsutvecklingsstrategi för de två nya stadsdelar som planeras inom kommunens utvecklingsprogram Knivsta 2035. En av stadsdelarna ska placeras i norra Alsike – ett område som idag består både av bebyggelse och natur.

- Nästa steg i planeringsarbetet för norra Alsike är att justera skisser på förslag till hur kvarter och bebyggelse mer exakt kan placeras i området. Naturvärdesinventeringen blir en viktig hjälp i det arbetet, eftersom den kommer att ge oss vägledning i hur vi kan ta hänsyn till naturen. Undersökningen visar också var vi behöver göra eventuella naturvårdsinsatser i området, som att friställa träd och röja i buskskiktet, säger Carin von Köhler, kommunekolog och ansvarig för blå- och grönstruktur inom Utvecklingsprogram Knivsta 2035.

Läs mer om Utvecklingsprogram Knivsta 2035 och arbetet med de två nya, hållbara stadsdelarna

Sidan uppdaterades: 12 oktober 2020