Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

14 oktober 2020 kl 10:56

Bygga, bo och miljö

Detaljplan Lilla Brännkärsskogen har vunnit laga kraft

Området Lilla Brännkärrsskogen ligger i skogsområdet mellan den äldre och nyare delen av nya Alsike (intill Dammparken). Detaljplanen ger möjlighet till byggnation av flerbostadshus, radhus och parhus. I planen finns också plats för centrumverksamhet, med verksamhetslokaler för exempelvis butiker och annan service.

Syftet med detaljplanen är att ”möjliggöra en varierad och ändamålsenlig bebyggelse med bostäder och centrumverksamhet. Bebyggelsen ska bidra till att skapa en attraktiv stadsmiljö och stärka Dammparkens funktion som torg och mötesplats”.

Detaljplanen syftar också till att ta hänsyn till och bevara de gröna värdena på platsen.

Byggföretaget TB-Gruppen, som ansökt om detaljplanen, anger i sitt gestaltningsprogram att man planerar för tre bostadstyper: par- och radhus i skogsnära miljö, stadsradhus samt en kvartersstad med flerbostadshus och centrumverksamhet.

Se kungörelsen

Läs om detaljplanen Lilla Brännkärrsskogen här

Se gestaltningsprogrammet för detaljplan Lilla Brännkärrsskogen Pdf, 4.1 MB.

Läs om processen när en detaljplan blir till (från idé till antagen plan)

Bild ur gestaltningsprgrammet, med förslag på placering av byggnaderna

Ur gestaltningsprogrammet. Byggnadernas placering är preliminära och kan komma att justeras.

Plankarta för Lilla Brännkärrsskogen

Plankarta för Lilla Brännkärrsskogen.

Sidan uppdaterades: 14 oktober 2020