Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

15 januari 2020 kl 09:57

Politik och organisation

Mål och budget 2020 - så ska dina skattepengar användas i år

Budgeten är kommunens viktigaste dokument och fastställs av kommunfullmäktige för det kommande året. Mål och budget 2020 fastställdes av kommunfullmäktige den 18 september 2019, och kan sammanfattas som en stram budget med oförändrad skattesats.

Utmaningar under året

Den stora utmaningen för landets kommuner är den demografiska utvecklingen i Sverige. Andelen äldre blir allt större samtidigt som andelen yngre också växer. Andelen arbetsför befolkning blir däremot allt mindre – med andra ord behöver färre människor försörja fler. Det här är en ekvation som inte går ihop och därför jobbar kommunerna generellt med att se över sitt uppdrag, titta på ambitionsnivåer och se över vad som är kärnverksamhet.

Knivsta kommun har ett ekonomiskt underskott från tidigare år. Genomförsäljningen av kvarteret Virkesladan är det underskottet till stora delar reglerat. Viktigt är också att alla verksamheter kan uppnå en ekonomi i balans för att kommunen på lång sikt ska nå ekonomisk hållbarhet.

Sammantaget har det här lett till en stram budget för 2020.

Kostnad för att driva kommunen

Kommunen har ett brett ansvar för viktiga frågor som berör dig i din vardag. En stor del av Knivstas befolkning är barn och ungdomar och därför går störst del, 57 procent, av budgeten till utbildningsnämnden.

Vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning är en annan stor verksamhet och socialnämnden, som även ansvarar för individ- och familjeomsorgen, får 24 procent av budgeten.

Andra områden som kommunen ansvarar för är till exempel räddningstjänst, kultur och fritid, miljö- och hälsoskydd, fysisk planering och underhåll av gator och vägar.

Bruttokostnaden för alla kommunens verksamheter under året, inklusive avskrivningar, är budgeterad till cirka 1,5 miljarder kronor. Här ingår bland annat löner till anställda, hyra av lokaler och köp av verksamhet som platser på fristående förskolor och omvårdnadsboende samt på gymnasieskolor utanför kommunen.

Intäkter

Den största delen av pengarna som används för att driva kommunen bidrar du som Knivstabo med genom den skatt du betalar. I budget 2020 beräknas skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgå till drygt 1,1 miljarder kronor - en ökning med 1,4 procent jämfört med föregående budgetår.

Skattesats för 2020

2020 kommer den kommunala skattesatsen ligga kvar på 21 kronor och 61 öre per intjänad hundralapp.

Övriga intäkter

I budget 2020 beräknas skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgå till drygt 1,1 miljarder kronor - en ökning med 1,4 procent jämfört med föregående budgetår.

Utöver det här får kommunen in externa intäkter i form av statsbidrag, hyresintäkter, exploateringsvinster samt avgifter för till exempel bygglov och hämtning av hushållsavfall – sammanlagt 314 miljoner kronor.

Enligt budgeten ska kommunen göra ett överskott på 12,1 miljoner kronor för 2020. Överskottets syfte är att finansiera framtida investeringar.

Sidan uppdaterades: 15 januari 2020