Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

23 mars 2020 kl 13:33

Politik och organisation

Kommunens politiker genomför sammanträden på distans

Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset genomförs måndagens sammanträde med kommunstyrelsen som ett slutet distansmöte.

Istället för att samlas till ett fysiskt möte i Kommunhuset sitter de flesta ledamöter och ersättare hemma och möts via ett verktyg för digitala möten.

- Orsaken är ju att minska risken för smittspridning och vi har personer bland oss politiker som tillhör riskgruppen. Samtidigt ska vi inte göra avkall på den demokratiska processen eller beslutsfattandet. Vi kommer ha ett mer fokuserat beslutsmöte och skriftliga reservationer har lämnats in i förväg inför det här mötet, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson.

Färre antal ledamöter i fullmäktige på plats

Onsdagens sammanträde för kommunfullmäktige påverkas också av den rådande situationen. De politiska partierna har gjort en gemensam överenskommelse om att minska antalet närvarande ledamöter från 50 till 19, men med bibehållen balans mellan majoritet och opposition.

Sidan uppdaterades: 23 mars 2020