Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

13 januari 2021 kl 13:34

Politik och organisation

Knivsta kommun rekommenderar munskydd för chaufförer inom färdtjänsten

På uppmaning av länets smittskyddsläkare rekommenderar Knivsta kommun starkt att chaufförer inom kommunens färdtjänst använder munskydd vid varje färdtjänstresa. För resenärer hänvisar kommunen till det egenansvar som gäller för alla invånare utifrån de rådande nationella restriktionerna. Vid en färdtjänstresa, där det inte är möjligt att hålla avstånd, kan munskydd vara ett önskvärt komplement.

Med anledning av den pågående pandemin och utbredd samhällsspridning av covid-19 har smittskyddsläkaren i Region Uppsala föreslagit att länets kommuner utfärdar en ”stark rekommendation” om munskydd till chaufförer inom färdtjänsten. Munskydd hos chauffören kan spela en roll som skydd för brukaren från smitta ifall chauffören är smittad av covid-19 utan att visa symtom. För resenärerna beskriver smittskyddsläkaren användning av munskydd som ”önskvärt” men att det inte är något tvång.

Knivsta kommuns rekommendation

Knivsta kommun har mot bakgrund av det här utfärdat en stark rekommendation att chaufförer inom kommunens färdtjänst använder munskydd vid varje färdtjänstresa. Rekommendationen gäller från och med 13 januari 2021 tills vidare.

Egenansvar – men önskvärt – för resenären

Knivsta kommun hänvisar resenärerna till det egenansvar som gäller för alla invånare utifrån de rådande nationella restriktionerna. De främsta råden från Folkhälsomyndigheten är fortfarande att inte gå ut när man är sjuk, att enbart umgås i liten krets, att så långt det är möjligt hålla ett avstånd på två meter till alla utanför det egna hushållet samt att hålla en god handhygien. Som komplement kan ett munskydd vara önskvärt när det inte är möjligt att hålla avstånd, som till exempel en färdtjänstresa.

Det är viktigt att munskyddet används på rätt sätt. För mer information om hanteringen hänvisar kommunen till Folkhälsomyndighetens information. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information till dig som är företagare

Sidan uppdaterades: 1 februari 2021