Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

02 mars 2021 kl 10:31

Politik och organisation

Nytt från kommunstyrelsen 15 februari

Medborgarlöfte 2021, digitalisering av kulturarv och ökad datortäthet i grundskolan. Det var några de ärenden som kommunstyrelsen behandlade på sitt möte den 15 februari 2021.

Kulturarv i Knivsta

Knivsta kommun behöver hitta nya vägar för att arbeta med kommunens rika kulturarv och historia. Det här är särskilt viktigt då kommunen befinner sig i en tid av storskalig förändring och utbyggnad – kulturarvet behöver följa med in i framtiden. På sitt möte gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att utreda hur Knivsta kommun genom exempelvis digitalisering kan arbeta med, introducera och tillgängliggöra Knivstas historia och kulturarv på nya och inkluderande sätt.

Knivstaförslag om utebad med tempererad bassäng

Kommunstyrelsen behandlade ett Knivstaförslag om att anlägga ett utebad med en temperad simbassäng i Knivsta. Kommunstyrelsen beslutade att avslå förslaget då det inte finns med i budget 2021 och inte ser ut att kunna bli en prioriterad fråga inom budgetarbetet inom den närmaste framtiden.

Medborgarlöfte 2021

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ”Polisens och Knivsta kommuns medborgarlöfte 2021”, samt att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att signera medborgarlöftena tillsammans med chefen för lokalpolisområde Uppsala/Knivsta. Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och gäller från polis och kommun till invånarna. Det lokala medborgarlöftet utgår från genomförda undersökningar och dialoger med invånare om hur man upplever tryggheten i Knivsta kommun.

Medel till 1:1 grundskola

Satsningen på ökad datortäthet i Knivstas skolor fortsätter. Kommunstyrelsen beslutade att bevilja utbildningsnämnden 5,7 miljoner vilket är en nivåhöjning från 4,6 miljoner föregående år. Det innebär att 1,1 miljoner ytterligare finns till förfogande för utbildningsnämnden att möjliggöra för fler datorer i skolan. Pengarna tas från den pott som kommunfullmäktige sedan tidigare avsatt i budgeten för att öka datortätheten i kommunens grundskolor. Pontus Lamberg (KD) reserverade sig mot beslutet.

Läs om fler beslut och ta del av kallelse, handlingar och justerat protokoll.

Sidan uppdaterades: 2 mars 2021